Ny tekst for å omtale inkludering og mangfold i statlige stillingsannonser

Det er viktig at statlige virksomheter fortsetter arbeidet med å gi en bedre beskrivelse av inkludering og mangfold i utlysningstekstene. KMD kommer derfor med en ny standardtekst om positiv særbehandling og foreslår samtidig en ny mangfoldserklæring som virksomhetene kan bruke.

De nye tekstene skal hjelpe de statlige virksomhetene til å appellere til søkermassen ved bedre å forklare deres rettigheter, og til å vise søkerne at virksomhetene ønsker å rekruttere fra hele befolkningen.

Omtale av inkludering og mangfold i stillingsannonser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ber virksomhetene om å vurdere hvordan de omtaler inkludering og mangfold i utlysningstekstene. Det beste vil være hvis dette kan gjøres som en integrert del av hele utlysningsteksten gjennom måten man beskriver arbeidsplassen og den stillingen som skal fylles. Virksomhetene bør også vise til at de legger til rette arbeidsforhold og arbeidsplass for medarbeidere som har behov for det.

Søkerne er usikre på hvilke krav som stilles til dem

Tolv nyansatte i departementer og statlige virksomheter som har nedsatt funksjonsevne brukertestet nylig i regi av DFØ ti stillingsannonser fra statlige virksomheter. Flere av informantene savnet blant annet

  • at arbeidsoppgavene står i forhold til hva som kreves av kvalifikasjoner
  • at arbeidsgivere begrunner hvorfor mangfold og inkludering er bra, og hvordan ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver kan gi verdi i virksomheten
  • informasjon om hva det innebærer å krysse av for nedsatt funksjonsevne (men de antar at det er negativt)
  • informasjon om hvilke krav de må fylle for å bli vurdert i gruppen søkere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn

Oppfordrer til nye tekster

Det er blant annet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukerne at KMD har utarbeidet to nye tekster til bruk i stillingsannonser:

  • standardtekst om krav for å oppfylle positiv særbehandling
  • forslag til mangfoldserklæring

For at søkere skal være innforstått med virkemidlene knyttet til inkludering og mangfold oppfordrer KMD til at følgende standardtekst innarbeides i utlysningsteksten.

«Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.»

Siden teksten der kravene beskrives er litt lang, har vi opprettet en side på Arbeidsgiverportalen der hele beskrivelsen er publisert, slik at dere kan lenke til den i stillingsannonsen.

Forslag til ny mangfoldserklæring

Om dere som virksomhet synes det er vanskelig å integrere hvordan dere jobber med inkludering i selve utlysningsteksten, foreslår KMD at dette løses gjennom å lage en mer standardisert mangfoldserklæring som passer virksomheten. Den kan for eksempel se slik ut:

«Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.»

Hvordan skrive en god stillingsannonse?

DFØ støtter statlige arbeidsgivere i deres arbeid med å nå målene med inkluderingsdugnaden. Gjennom dette arbeidet har brukerne våre blant annet oppgitt at de ønsker å skrive mer inkluderende stillingsannonser, slik at de tiltrekker seg flere kvalifiserte søkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Det er i jobbanalysen du definerer arbeidsoppgavene og kompetansebehovene som kreves i stillingen. Se derfor for tips om hvordan gjøre en jobbanalyse: 

Vi testet statlige stillingsannonser på nyansatte i staten med nedsatt funksjonsevne:

Klart forbedringspotensial  i statlige stillingsannonser – brukertest av ti stillingsannonser fra statlige virksomheter.

Publisert: 13. mai 2020 Oppdatert: 2. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord