Grunnlag for god ledelse i staten

Grunnlag for god ledelse i staten stiller fem forventinger til statlige ledere fremover. Forventningene skal både være noe å strekke seg etter og inspirasjon til å videreutvikle lederskap.

For å støtte og gi retning for ledere fremover, og for å bringe ledelse inn i en ny tid, har Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) laget fem overordnede forventninger til dere som er ledere i staten.  Det nye Grunnlag for god ledelse i staten erstatter Lederplakaten, som har vært gjeldende i mange år.

DFD har sektorovergripende ansvar for arbeidsgiverpolitikken i staten. De har utviklet to overordnede og retningsgivende dokumenter for arbeidsgivere i statlige virksomheter, Grunnlaget for god ledelse og Statens arbeidsgiverstrategi. Disse bør sees i sammenheng. Du finner begge dokumentene på regjeringen.no.

Målgruppe og hensikt 

Målgruppen for Grunnlag for god ledelse i staten er først og fremst dere som har lederansvar i en statlig virksomhet. Samtidig vil grunnlaget også være nyttig for deg som jobber med lederutvikling. 

Grunnlaget synliggjør forventninger til god ledelse i staten, uavhengig av virksomhetsstørrelse, type samfunnsoppdrag, oppgaver og ledernivå. Det betyr at dere som virksomhet, og den enkelte leder må konkretisere hva den betyr for eget lederskap og for ledelse i virksomheten. 

Fem overordnede forventinger til ledere i staten  

Hver av de fem forventingene har flere konkrete underpunkter. I sum skal dette bidra til å gi ledere retning, hjelpe til å løse samfunnsoppdraget og oppnå resultater sammen med medarbeiderne. 

Kjenn rammene

 • Etterlev forvaltningsverdiene demokrati, rettssikkerhet, faglig integritet og effektivitet  
 • Kjenn de politiske og administrative rammene, og ansvaret som ligger i din lederrolle  
 • Prioriter og bruk handlingsrommet  
 • Bruk partssamarbeidet og medbestemmelse aktivt 

Styrk medarbeiderne  

 • Vis medarbeiderne tillit gjennom tydelig ansvar og handlingsrom
 • Gi anerkjennelse og konstruktive tilbakemeldinger  
 • Motivér til medarbeiderskap, kompetanseutvikling og nysgjerrighet  
 • Bidra til et mangfoldig og inkluderende arbeidsfellesskap 

Se helheten

 • Gi samfunnsoppdraget mening i din virksomhet – hvem og hva er vi til for  
 • Se utover egen virksomhet og bidra til samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer  
 • Sett innbyggerne i sentrum og legg til rette for systematisk brukermedvirkning  
 • Ha bevissthet om sikkerhet og beredskap 

Vær innovativ  

 • Utforsk og ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer  
 • Frem forsvarlig bruk og deling av data  
 • Bygg kultur for innovasjon og kontinuerlig læring 

Utvikle deg som leder  

 • Utforsk eget lederskap og hvordan du virker på andre  
 • Fyll på med kunnskap om ledelse  
 • Bygg fellesskap og del erfaringer med andre ledere 
Oppdatert: 18. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.