Lederkompetanser for å lykkes med digital transformasjon

Hva må du som leder egentlig vite om teknologi for å kunne bidra til at virksomheten din lykkes med digital transformasjon? Se hvilke kompetanser du og din ledergruppe trenger for å lykkes med å levere tjenester på nye og bedre måter for brukerne.

Hva er digital transformasjon?

Digital transformasjon betyr at virksomheten deres finner nye måter dere å løse eksisterende oppgaver på ved hjelp av teknologi.

Digital transformasjon stiller derfor krav til deg som leder på å ha kompetanse på hvordan digitalisering muliggjør nye og bedre måter å arbeide på.

Digital transformasjon krever derfor også kompetanse på omstilling og endring.

Ifølge digitaliseringsstrategien, Én digital offentlig sektor (2019–2025), må alle offentlige virksomheter vurdere hvordan de kan fornye seg til det beste for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Kjente eksempler på digital transformasjon i statlig sektor er for eksempel hvordan vi leverer skattemeldingen.

Målet med digital transformasjon

Målet med digital transformasjon er bedre brukeropplevelser og smartere og mer effektiv oppgaveløsning. En slik transformasjon kan føre til at organisasjonen må endres, ansvar flyttes, regelverket skrives om, eller prosesser designes på nytt.

Digital transformasjon treffer derfor ikke kun en leder i virksomheten, men hele ledergruppen.

Et samtaleverktøy for ledergrupper

DFØ har laget et samtaleverktøy som skal hjelpe din ledergruppe til å ha gode diskusjoner om hva digital transformasjon betyr hos dere. Verktøyet skal hjelpe dere som ledere til å ha et felles utgangspunkt og referanser.

I verktøyet får du:

  • møte ledere som har jobbet mye med digital transformasjon
  • møte ledere som skal i gang med digital transformasjon for første gang
  • kunnskap om de viktigste teknologiene du må kunne noe om
  • høre erfaringer fra virksomheter som har lykkes med digital transformasjon
  • tips fra ledere om hvor du kan forstå hva som skal til for å å til digital transformasjon i egen lederhverdag

Hva må du som leder kunne om teknologi?

Hør Arne Krokan, professor i digital ledelse og økonomi ved NTNU, om hva ledere må kunne om brukspotensiale og rammebetingelsene for digital transformasjon.

Dette er et utdrag fra et mini-foredrag i Introduksjon til digital transformasjon – et utviklingsverktøy for ledergruppen som du finner på Læringsplattformen.

Utdrag fra e-læringskurset Introduksjon til digital transformasjon.

Syv lederkompetanser som fremmer digital transformasjon

De siste årene har vi i DFØ, sammen med Digitaliseringsdirektoratet, jobbet med hvilke lederkompetanser som trengs for å lede i digital transformasjon.

I samspill med ledere, fagpersoner i offentlig sektor, leverandører og akademia har vi funnet ut at virksomheter som lykkes med digital transformasjon har ekstra oppmerksomhet på syv lederkompetanser.

De syv lederkompetansene tydeliggjør hva som kreves av deg som leder og kan brukes til å reflektere rundt: Hva betyr dette for oss i vår virksomhet og i vår ledergruppe?

Illustrasjon på lederkompetansene "sette borger i sentrum", "samarbeide på tvers", "peke ut retning", "prøve og feile", "belønne og motivere", "utfordre det eksisterende", "fortelle de gode historiene"
Foto: Difi
Vi har utarbeidet sju lederkompetanser for å lede i digital transformasjon. Kompetansene utfordrere vår måte å lede på.

Sju lederkompetanser for å lede i digital transformasjon

1. Sette borger i sentrum

Å sette i borger i sentrum innebærer at ledere og medarbeidere må ta et skritt tilbake og tenke hvordan teknologi kan endre måten vi løser samfunnsoppdraget vårt, for å gi bedre tjenester til borgerne.

Eksempel: Samtykkebasert lånesøknad er et godt eksempel på hvordan sette borger i sentrum. Tidligere når du skulle få lån, måtte du innhente informasjon fra flere virksomheter. Alt du nå trenger å gjøre, er å gi samtykke en gang i Altinn som gjør det mulig for skatteetaten å dele informasjon om inntekten, gjelden og formuen din med banken.

2. Samarbeide på tvers

Som leder og medarbeider må du ha mot og vilje til å se utover egen virksomhet. Dette tankesettet må du som leder i offentlig sektor utvikle en kultur for. Vi må samarbeide på tvers av offentlig og privat sektor.

Da må du som leder bruke mer tid på å forstå:

  • omgivelsene
  • brukerne

Og sette en ambisjon og sørge for at initiativer og prosjekter drar i den retningen.

3. Peke ut retning

Den sterkeste driveren for ledere i offentlig sektor er å løse samfunnsoppdraget. Som leder bør du stille spørsmålet om dere skal bruke teknologi for å gjøre det dere pleier litt raskere eller billigere. Eller skal dere lage noe helt nytt for å oppnå målet?

Du må peke ut retning og være villig til å endre deg underveis, og få med deg medarbeiderne på endringsreisen.

4. Prøve og feile

Er redselen for å gjøre feil større enn ønsket om å gjøre noe nytt? Er du som leder villig til å akseptere at det gjøres feil? Har du støtte oppover i systemet? Tør dere å lansere uferdige løsninger? Hvordan er organisasjonen rigget for raskere endringstakt?

5. Belønne og motivere

Hva skal til for å utvikle kultur for prøving og feiling, innovasjon og nytenkning? Hvordan belønner du og motiverer du medarbeiderne dine? Belønner du de som gjør sakene slik det alltid er blitt gjort? Som leder må du tenke gjennom hvem du belønner, hva du belønner og hvordan du motiverer dine ansatte.

6. Utfordre det eksisterende

Trenger dere nye arbeidsformer for å løse oppdraget på en enda bedre måte? Har du mot til å utfordre det etablerte? Skaper du en trygg kultur slik at medarbeidere føler at de kan utfordre måten ting gjøres på? Utforsker dere nye metoder og utradisjonelle samarbeidspartnere?

7. Fortelle de gode historiene

I en verden med hurtigere tempo og stadige skifter, blir evnen til å fortelle de gode historiene, og skape engasjement viktigere. Hva forsøker virksomheten å oppnå på lang sikt? Hvorfor tar du som leder de valgene du tar? Hvorfor skal dine medarbeidere følge deg? Å dele historier innebærer ikke bare å få frem solskinnshistoriene. Det som ikke gikk så bra, kan være med på å senke terskelen for punktet over – å våge å prøve og feile.

Se også Digdirs nettside om ledelse av digital transformasjon og hvilke roller ledere kan ta:

Oppdatert: 17. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.