Statens arbeidsgiverstrategi

Statens arbeidsgiverstrategi 2024-2027 skal bidra til at statlige virksomheter oppfyller sine samfunnsoppdrag, gjennom å beholde, utvikle og rekruttere kompetente medarbeidere.

Med utgangspunkt i utviklingstrekk som statlige arbeidsgivere står overfor fremover ,har Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) laget en arbeidsgiverstrategi for det statlige tariffområdet.

""
Statens arbeidsgiverstrategi gjelder fra 2024-2027.

Tre innsatsområder for virksomhetsleder i arbeidsgiverstrategien

Strategien inneholder tre innsatsområder for virksomhetsleder: 

  • Arbeidsgiverrollen: Er kompetent og tydelig i arbeidsgiverrollen, og legger til rette for involvering og medbestemmelse 
  • Endring og omstilling: Har endringskapasitet og legger til rette for nødvendige omstillingsprosesser 
  • Kompetanse : Møter fremtidens kompetansebehov 

Strategien er rettet til virksomhetsledere i staten  

Arbeidsgiverstrategien synliggjør statens forventninger til virksomhetslederne og andre med arbeidsgiveransvar i virksomhetene, som ledere med personalansvar og HR.  

— Under hvert av de tre hovedmålene er det satt opp inntil sju forventninger som virksomhetsledere i staten skal implementere hos seg, sier personaldirektør Gisle Norheim   

DFD har sektorovergripende ansvar for arbeidsgiverpolitikken i staten. Parallelt med lansering har Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) utviklet et nytt grunnlag for god ledelse i staten, som gir føringer for hvordan lederne skaper verdi og resultater sammen med medarbeiderne.

Du finner begge dokumentene i lenken under:

DFØ og DFD skal støtte virksomhetene med slik at de kan realisere arbeidsgiverstrategien. I løpet av våren vil DFD utvikle støttemateriell for virksomheten for at dere skal kunne ta strategien i bruk.

Oppdatert: 18. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.