Arbeidstid i staten

Det er arbeidsgivers ansvar å ha ordninger for arbeidstid som gjør at virksomheten når sine mål, løser sitt samfunnsoppdrag og ivaretar medarbeidernes trivsel og helse.

På disse sidene får du en oversikt over reglene for fleksibel arbeidstid, overtid og beredskapsvakt, og hvordan du som arbeidsgiver må inngå avtaler og forholde deg til lov- og regelverk.

Aktuelle tema innenfor arbeidstid

Arbeidsgivers handlingsrom rundt arbeidstid
  • Å fastlegge arbeidstid i virksomheten vil i utgangspunktet falle inn under arbeidsgivers styringsrett .  Arbeidstid er imidlertid omfattende regulert både i lov og tariffavtaler. Handlingsrommet du som arbeidsgiver har, må ta utgangspunkt i en tolkning av disse reglene.  
  • Regelverket begrenser styringsretten slik at arbeidsgiver i praksis ikke ensidig kan fastlegge og endre arbeidstid.
  • Arbeidsgiver må avtale vesentlige endringer i den faste arbeidstiden med arbeidstakeren selv, eller med virksomhetens tillitsvalgte i form av en avtale, der hovedtariffavtalene åpner for dette. For eksempel vil det å endre en arbeidstakers arbeidstid fra dagarbeid til nattarbeid hovedsakelig ligge utenfor det du som arbeidsgiver ensidig kan foreta deg i kraft av din styringsrett.
  • Ensidige midlertidige endringer i arbeidstid kan foretas, som for eksempel å pålegge overtid. Dette er imidlertid også regulert i lov og tariffavtale, med de begrensninger som følger av dette.
  • Dersom en endring i arbeidstid blir vesentlig, kan det bli betraktet som en såkalt endringsoppsigelse og vilkårene for oppsigelse må da være oppfylt.

Mer om endringsoppsigelse (arbeidstilsynet.no)

Oppdatert: 14. november 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.