Partssamarbeid og medbestemmelse

For å sikre at vi får løst samfunnsoppdraget og jobben vår på best mulig måte, har de sentrale partene i staten på arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden inngått avtaler som sikrer samarbeid og medbestemmelse. 

I Norge har vi en lang tradisjon for å finne løsninger mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Som virksomhetsleder, HR eller leder med personalansvar representerer du arbeidsgiversiden i samarbeid og medbestemmelse, og dere har ulikt ansvar og roller.

På disse nettsidene får du lære mer om hvilket ansvar for samarbeid og medbestemmelse som ligger til din rolle.

Viktige avtaler som regulerer samarbeid og medbestemmelse

Kort forklart: Hovedavtalen

Hovedavtalen gir arbeidstakerne rett til medbestemmelse på egen arbeidssituasjon, og beskriver hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker skal samarbeide for å få til dette.

Kort forklart: Hovedtariffavtalene

Hovedtariffavtalene gir medarbeideren, via de tillitsvalgte, lov til å forhandle generelle lønns- og arbeidsvilkår. Se en kort film som enkelt forteller deg hva tariffavtalene er.

Kort forklart: Partene i hovedavtalen

De sentrale partene i hovedavtalen og hovedtariffavtalen er LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Avtalene praktiseres av de lokale representantene for partene i virksomhetene. 

Ledere og tillitsvalgte har begge ansvar for å sikre medbestemmelsen til de ansatte, men de har ulike roller og oppgaver. 

De tillitsvalgte representerer arbeidstakerne, mens det er øverste leder som representerer arbeidsgiver i virksomheten. Vi kaller disse for partene. 

Virksomhetsleders rolle i partssamarbeidet

Leder med personalansvars rolle i partssamarbeidet

E-læringskurs i partssamarbeid

Fagsider og podkast

Lytt til våre podkaster om partssamarbeid

Podkast 1: Den norske modellen

Podkastene er fra 2016, men er like aktuelle i dag.

Transkripsjoner

Den norske modellen forklart - podkast transkribert
pdf 329.81 KB
The Norwegian Model - Podcast translated into English
pdf 73.07 KB

Podkast 2: Hvordan er det å være part?

Transkripsjoner

Lokalt samarbeid - transkripsjon fra podkast
pdf 326.85 KB
Local co-operation - transcription from podcast
pdf 56.68 KB

Filmene og podkastene på disse sidene er hentet fra e-læringskurset «Samarbeid og medbestemmelse», som er utviklet i samarbeid med partene i staten.

Oppdatert: 17. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.