Leder med personalansvars rolle i partssamarbeidet

Som leder med personalansvar skaper du trygge rammer for dine ansatte gjennom å kjenne til spillereglene som gjelder for statlige arbeidsgivere. Sett deg inn i hvordan du bruker virksomhetens lønnspolitikk og personalreglement for å rekruttere og beholde dyktige ansatte.

Kort fortalt: Leders handlingsrom

Som leder med personalansvar har du ansvar for å sikre samarbeid og medbestemmelse i utøvelse av din lederrolle. Dette gjelder for eksempel i rekruttering, omstilling og lønnsutvikling eller andre endringer som påvirker de ansattes arbeidssituasjon.

Som leder, og representant for arbeidsgiver, har du rett og plikt å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet slik at virksomheten når sine mål.  På disse sidene får du vite hva du har ansvar for og hvordan du kan gjøre det lokale partssamarbeidet godt.

Støtte fra HR 

HR eller den administrative ledelse har ofte fått en delegert rolle fra virksomhetsleder slik at de kan støtte deg i rollen som leder. De tillitsvalgte har tilsvarende støtte hos sine sentrale organisasjoner. 

Måten medbestemmelsen skal ivaretas i din virksomhet, vil være avhengig av type oppgave og sak. Nedenfor får du en oversikt over de vanligste lederoppgavene hvor du må sikrer medbestemmelse og råd om hvordan du skal gjøre dette. Viktige dokumenter for deg er virksomhetens lønnspolitikk og personalreglement.

Rekruttering

Det finnes flere steg i i rekrutteringsprosessen hvor du må sikre medbestemmelse. 

Les mer om å sikre medbestemmelse i rekruttering

Personalsaker

Når du som leder får en personalsak, må du involvere både den ansatte det gjelder og de tillitsvalgte.

Les i hvilke situasjoner du må sikre medbestemmelse i personalsaker

Lønnsutvikling

Det finnes en rekke forhold rundt lønnsforhandlinger og den enkeltes lønnsutvikling, der du som leder må sikrer medbestemmelse.

Les om medbestemmelse i saker om lønn og hva som er din rolle og ditt ansvar

Andre saker som gir rett til medbestemmelse

Når du eller virksomheten ønsker å gjennomføre endringer som får innvirkning på dine ansattes arbeidssituasjon, har de ansatte rett på medbestemmelse.

Eksempler på slike forhold er:

  • endring av vaktplaner
  • nye arbeidsformer
  • omstilling og liknende

Rett til medbestemmelse skal skje gjennom representasjon, det vil si ikke mellom den enkelte leder og medarbeider, men gjennom partene, de som har fått fullmakt til å representantene arbeidsgiver og arbeidstaker i virksomheten. Når endringene er besluttet, må du som leder involvere dine medarbeidere i gjennomføringen av endringen.

Arbeidstakere har ifølge hovedavtalen rett til å bli involvert i endringer som berører dem selv. Arbeidstakeren skal bidra til et godt arbeidsmiljø og være med på å gjennomføre vedtatte endringer og omstillinger. 

Når du gjennomfører beslutningene, skal du som leder involvere og informere dine ansatte. Medarbeidere har på sin side ansvar for å gjøre oppgavene som han eller hun til enhver tid er ansatt for å gjøre.

Kort fortalt: Dette er hovedavtalen

Filmene på disse sidene er hentet fra e-læringskurset «Samarbeid og medbestemmelse», som er utviklet i samarbeid med partene i staten.

Verktøy

E-læringskurs:

Fagsider:

Podkast 1: Den norske modellen
Podkastene er fra 2016, men er like aktuelle i dag

Transkripsjoner

Podkast 2: Hvordan er det å være part?

Transkripsjoner

Lokalt samarbeid - transkripsjon fra podkast
pdf 326.85 KB
Local co-operation - transcription from podcast
pdf 56.68 KB

Mer innhold om Leder med personalansvars rolle i partssamarbeidet

Oppdatert: 4. august 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord