Digitale jobbintervjuer

Håndtrykket og ansikt-til-ansikt-relasjonen i intervjusituasjonen er borte når ditt første møte med kandidatene er via en skjerm. Hvilken betydning har dette for intervjuprosessen og din vurdering av kandidatene?

Nå må du tenke annerledes om rekrutteringsprosessen. En digital rekrutteringsprosess kan være uvant for mange. Det krever at du ser nytt og annerledes på seleksjonsmetoder og at du gjennomfører digitale jobbintervjuer. Hvordan vurderer du kandidatene når du mister muligheten til å møte dem personlig? Er digitale jobbintervjuer til hinder for å rekruttere inkluderende?

En av intervjumetodens svakheter er at vi vektlegger diffuse sosiale kriterier eller ytre faktorer stor verdi når vi vurderer om kandidaten er egnet for stillingen. Dette gjør vi gjerne ubevisst. Med digitale intervjuer mister vi muligheten til å vurdere kandidatens entré og tilstedeværelse i rommet, eller et fast håndtrykk og selvsikker øyekontakt. Men slikt har nødvendigvis ikke noe å gjøre med kompetanse og jobbprestasjoner.

For å gjennomføre gode digitale intervjuer og ta vare på inkluderingen, er det viktig at du er bevisst på følgende:

Sjekk om programvaren du bruker er inkluderende

Når du ringer for å avtale intervju med kandidaten, bør du informere om hva slags videomøteutstyr du bruker. Du bør også spørre om vedkommende trenger noe tilrettelegging knyttet til å få gjennomført en slik samtale.

Noen verktøy er mer tilgjengelige enn andre. For eksempel har det spesielt for synshemmede vist seg enklere å benytte apper via smarttelefonen fremfor programvaren for PC. Versjonene for smarttelefon kan ha noe begrenset funksjonalitet, så kanskje kan avanserte virkemidler som deling av skjerm og chat unngås ved første samtale. Diskuter med kandidatene hva som vil være god tilrettelegging for dem. Personer med nedsatt funksjonsevne har lovfestet rett til at arbeidsgiver tilrettelegger i intervjusituasjonen.

Ha struktur og vis god lytteevne

Videomøter krever større grad av struktur. Dette påvirker hvordan du bør gjennomføre det digitale jobbintervjuet, som i kanskje større grad enn tidligere bør være preget av en strukturert intervjuform. Samtlige kandidater bør få de samme spørsmålene, og like muligheter til å snakke om sine kvalifikasjoner. Som rekrutterende leder krever dette gode lytteevner. Struktur og lytteevne styrker inkluderende rekruttering fordi du vurderer kandidatene mer objektivt.

Fokuser på kompetanse, ikke tolk ytre faktorer

Med digitale jobbintervjuer elimineres de irrasjonelle faktorene i større grad nettopp fordi vi ikke får møte kandidaten ansikt til ansikt. Da kan du konsentrere deg om det rekruttering og intervjusamtalen handler om; å avdekke kandidatenes kompetanse og kvalifikasjoner. Teknologien kan med andre ord hjelpe deg til å overse de ytre faktorene som ikke nødvendigvis har noe å gjøre med kompetanse.

Menneskeliggjør det tekniske

For enkelte kan det av fysiske eller psykiske årsaker være enklere å møte opp til et digitalt intervju uten reisevei og i faste, trygge omgivelser. For andre er det nytt og usikkert. Få kandidaten til å føle at du snakker til vedkommende ved å se i kameraet. Øyekontakt med kandidaten gjennom kamera vil være svært positivt og gi inntrykk av interesse for kandidaten.

Vis forståelse for eventuelle tekniske utfordringer. Plutselig blir linjen brutt, bildet kan være uskarpt og lyden kan være hakkete. Ha en plan for hvordan slike utfordringer løses, og ikke la det påvirke din vurdering av kandidatens kompetanse og kvalifikasjoner. Dersom det er flere involvert i intervjuet er det også ryddig å sette noen kjøreregler for å unngå å prate i munnen på hverandre, for eksempel ved å fordele tema fra intervjuguiden mellom dere på forhånd.

Husk personvern

Selv om du intervjuer fra hjemmekontoret, må du ikke glemme personvernet. Sitt på et lukket rom slik at andre ikke hører samtalen, og informer kandidatene om dette.

Husk at det ikke er lov å stille helserelaterte spørsmål. Du kan spørre om tilrettelegging, men la kompetansen være viktigste samtaleemne. Tenker du at du ønsker å snakke om tilrettelegging, kan du foreslå å gjøre dette i en telefonsamtale eller et nytt møte for å snakke om behovet.

Trenger du flere råd?

 

Oppdatert: 5. oktober 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.