Ofte stilte spørsmål om mobilitet

Her finner du hva som gjelder av lov- og regelverk rundt mobilitet og hospitering i staten. Dette er spørsmål som handler om regler og retningslinjer tilknyttet mobilitet i forvaltningen.

Staten som arbeidsgiver oppfordrer virksomhetene til å legge til rette for og verdsette mobilitet, enten internt i virksomheten eller mellom virksomheter. Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere på det statlige tariffområdet er utarbeidet av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Hvem kan ta initiativ til hospitering?

Retningslinjene skal stimulere virksomheter og ansatte til å ta i bruk mobilitet/kompetanseutveksling som et virkemiddel for samarbeid, utvikling og vekst. Begrepet mobilitet omtales i retningslinjene som hospitering, rotasjon eller utveksling for en kortere periode.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ta initiativ til kompetanseutveksling. Kompetanseutveksling er frivillig for den enkelte og krever tillatelse av arbeidsgiver. Retningslinjene regulerer hva som må inngå i en hospiteringsavtale når arbeidstaker skal arbeide i annen virksomhet eller på et annet tjenestested enn der arbeidstaker har sitt daglige arbeid, for et nærmere avtalt tidsrom.

Hvor lenge kan en person hospitere i en annen virksomhet?

Som hovedregel kan en arbeidstaker utveksle til en annen virksomhet inntil seks måneder eller inntil 12 måneder hvor virksomheten tillater dette.

Hvem betaler lønnen?

Hvem som betaler lønn i utvekslingsperioden nedfelles i samarbeidsavtalen mellom virksomhetene.

Arbeidstaker får i utgangspunktet permisjon fra avgivende virksomhet i perioden og mottakende virksomhet har arbeidsgiveransvaret i samme periode.

Hva må være med i en hospiterings- eller samarbeidsavtale?

Retningslinjene regulerer hva som må inngå i en avtale når arbeidstaker skal arbeide i annen virksomhet eller på et annet tjenestested enn der arbeidstaker har sitt daglige arbeid, for et nærmere avtalt tidsrom. Viktige punkter som skal avtalefestes er hvem avtalen omfatter, formål, oppgaver/fagområder, økonomiske vilkår, avtaleoppsigelse, rettigheter og forpliktelser. Se avtalemal: i Retningslinjer for intern mobilitet i staten.

Hvordan kan arbeidsgivere fremme mobilitet i praksis?

Arbeidsgiver kan fremme kompetanseutveksling gjennom å inkludere det som et viktig virkemiddel i sin virksomhets- og kompetansestrategi.

Arbeidsgiver kan fremme kompetanseutveksling direkte gjennom f. eksempel å initiere prosjektarbeid hvor tverrfaglig samarbeid og ulike erfaringer er ønskelig. Arbeidsgivere kan belønne kompetanseutveksling og breddeerfaring i karriere- og lønnsutvikling for sine medarbeidere, og nedfelle dette i virksomhetens personal- og lønnspolitikk.

Kan utvekslingsperioden forlenges? Kan hospitanten ansettes etter endt periode?

Utvekslingsperioden kan utvides til inntil 12 måneder så lenge mottakende virksomhet tillater det.
Mobilitet i staten handler om kompetanseutvikling gjennom midlertidig bytte av arbeidssted. Formålet om å øke kompetansen hos både mottakende og avgivende virksomhet

 

Oppdatert: 2. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.