Utveksling til Finland ga Arbeidstilsynet ny innsikt og verktøy

Den fire uker lange NORUT-utvekslingen ved Regionforvaltningen i Sør-Finland ga Gro Marie Austdal nye kolleger og verktøy samt ny inspirasjon til arbeidet i Arbeidstilsynet.

Bilde av Gro Marie Austdal, kvinne med langt hår og inngangskort rundt halsen
Foto: Arbeidstilsynet
Gro Marie Austdal har introdusert nye verktøy i egen avdeling og delt ny kunnskap med sine kolleger i Arbeidstilsynet etter NORUT-utvekslingen i Finland.

Gro Marie Austdal jobber i Arbeidstilsynet og hadde i 2023 utveksling gjennom Nordisk utvekslingsordning (NORUT) til Regionadministrasjonen i Sør-Finland.

Utvekslingen ble en god erfaring når det gjelder hvordan Regionadministrasjonen jobber med saker som arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Også når det gjaldt å oppleve og lære mer om kulturen i Finland og Finland som land.

- Utvekslingen var lærerik både på et faglig og personlig nivå. Du ser ting fra et annet perspektiv og får nye ideer. Jeg tror det er mest fordelaktig å reise, bo og jobbe med likesinnede i et annet land når du allerede har mye erfaring fra ditt eget land, sier Gro Marie Austdal.

Fikk nye verktøy og metoder i eget fagfelt

Under utvekslingen deltok Austdal i flere faglige diskusjoner og fikk en dypere innsikt i hvordan arbeidsveiledning var organisert samt praktisk erfaring på feltet. Dette førte med seg både bredere kompetanse og inspirasjon til hva slags metoder og verktøy som brukes innen hennes eget fagfelt.

Austdal understreker også viktigheten av hvor ansikt til ansikt-møter med nye kollegaer styrker og utdyper arbeidskontaktene.

- Når du har et kjent ansikt, er det lettere å ta kontakt hvis du har spørsmål som du ønsker avklaring på. Vi deler en felles interesse. Landene er involvert i felles samarbeid på ulike arenaer, som for eksempel European Employment Agency (ELA), sier hun.

Som ansatt kunne Austdal bringe ny energi og innsikt, som sprer inspirasjon og glede, til arbeidsplassen i Norge. Da hun kom tilbake, holdt hun også en rekke foredrag hvor hun snakket om de faglige fordelene med ulike verktøy og metoder som brukes i Finland. Å holde foredrag eller presentasjoner for din primære arbeidsplass etter en NORUT-utveksling er en utmerket måte å dele kompetanse- og kunnskapsutvekslingen på.

Inspirert kollegaer til å reise på utveksling med NORUT

Et av hovedmålene med den nordiske utvekslingsordningen er å styrke det nordiske samarbeidet. Gjennom utvekslingen fikk Austdal et bredere kollegialt nettverk samt nye ideer til nyttige metoder og verktøy. Både før og etter utvekslingen har flere av Austdals kolleger dratt på utveksling.

- Virksomheter innen akrimsegmentet/sosial dumping kjenner ingen landegrenser, derfor er det viktig at vi har god kontakt innad i Norden for å bekjempe dette. Det er en store fordel at vi kjenner de ulike landenes metoder for arbeidslivskriminalitet, sier Austdal.

Råd til deg som ønsker å dra ut med NORUT

For deg, som tenker på å reise på utveksling gjennom NORUT, anbefaler Austdal:

  • Tenk gjennom og være tydelig på hva du ønsker å oppnå med utvekslingen
  • Sett delmål for utvekslingen
  • Ha en plan for hvordan du skal dele det du har lært med dine kollegaer.
  • Ta notater og skiv ned refleksjoner under utvekslingen. Å dra på utveksling kan være intenst.

Utenom jobben reiste Austdal Finland rundt og besøkte ulike byer, severdigheter og idrettsarrangementer og ble kjent med flere finner. En økt kulturforståelse er svært nyttig i arbeidslivet, da det legger til rette for samarbeid og dialog mellom land.

Publisert: 11. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.