Finn Ola kom tett på som hospitant i svenske Regjeringskansliet

Finn Ola Jølstad har ofte jobbet med stortingsmeldinger hvor de stiller seg spørsmålet «Hva kan vi lære av andre nordiske land»? Da utredningslederen skulle søke hospitering, søkte han derfor like godt på utveksling i Stockholm gjennom Nordisk utvekslingsordning (Norut).

Mann foran bygning
Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet
Finn Ola Jølstad er til vanlig utredningsleder i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I nærmere et halvår har han vært hospitant i svenske Regjeringskansliet gjennom Nordisk utvekslingsordning (Norut).

Hver morgen rusler Finn Ola Jølstad fra sin leilighet sentralt i Stockholm til jobb i Regjeringskansliet. Der er han for tiden på utveksling i seks måneder. Jølstad jobber i det svenske arbeidsdepartementet og jobber i internasjonal enhet med EU-saker.

Alle statsansatte kan søke om å få hospitere i et annet nordisk land gjennom Nordisk utvekslingsordning (Norut). Ordningen er skapt av Nordisk ministerråd og administreres i Norge av DFØ. Søknadene behandles fortløpende.

Les mer om ordningen:

Utveksling gir verdifulle nettverk

Da Jølstad begynte å tenke på om han ønsket å hospitere i et annet departementsområde, dukket ideen opp om hvorfor han da like gjerne ikke bare skulle hospitere til et annet nordisk land, som Sverige? Utredningslederen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har jobbet mye med nordiske spørsmål og med EU og EØS-saker, og i første halvår 2023 har Sverige formannskapet i EU.

— Norut-ordningen er en unik mulighet til å få nettverk, og ikke minst for å skaffe deg ny kompetanse i annen nordisk forvaltning. Det er spennende og nyttig å få litt innsikt utenifra. Jeg synes at det kan være strategisk lurt av arbeidsgiver å sende folk ut på hospitering, sier Jølstad.

Jølstad har jobbet i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID) siden 1999. I løpet av sin karriere har han jobbet i Europakommisjonen som nasjonal ekspert og som arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen i Brussel. Han har derfor en bakgrunn som var interessant for svenskene.

Hvordan finne et utvekslingssted?

Jølstad kjente Nordisk utvekslingsordning fra før da en av hans tidligere ledere hadde vært på en kort utveksling gjennom Norut.

Etter at Jølstad hadde forankret ønske om å dra ut gjennom Norut med sin leder, tok han kontakt med lederen av den internasjonale enheten i det svenske arbeidsdepartementet. Da det var ønskelig at hospiteringen skulle finne sted under det svenske EU-formannskapet startet han planleggingen ett år i forkant. Hospiteringsopphold under Norut kan vare mellom 14 dager og 6 måneder, og søknader for å delta i ordningen vil bli fortløpende vurdert. Ansatte som ønsker å benytte seg av Nordisk utvekslingsordning må selv inngå en avtale med den aktuelle arbeidsplassen. Dette bør så skriftliggjøres mellom virksomhetene.

— Jeg anbefaler andre som kunne tenke seg å hospitere å ta kontakt med for eksempel din virksomhets søsterorganisasjon i ett av de andre nordiske landene for å høre med dem om dette er interessant, sier Jølstad.

Tenk gjennom formålet og hva du vil bidra med

Å se på en nordisk organisasjon eller virksomhet som jobber med noe liknende det du gjør, er et godt sted å starte, men du bør også tenke godt gjennom formålet med hospiteringen for å få det beste ut av oppholdet, mener Jølstad.

Selv understreket han i sin søknad hva han kunne bidra med inn i en travel periode for det svenske departementet med gjennomføringen av formannskapet til EU. At han også tar med seg kompetanse hjem igjen, er viktig i og med at ordningen er lagt opp slik at det er virksomheten hjemme som betaler lønnen i perioden du hospiterer og ikke virksomheten du hospiterer i.

Jølstads tips for deg som ønsker å hospitere

 • Ha et klart formål med hospiteringen.
 • Ta kontakt med den aktuelle virksomheten og spør om de kunne tenke seg deg på hospitering.
 • Har du ingen kontaktperson, forhør deg internt i egen virksomhet. De fleste organisasjoner har et internasjonalt kontaktpunkt. Spør de som jobber med dette hos deg om de kan hjelpe deg.
 • Beskriv nøye hva du kan bidra med under hospiteringsperioden til mottakende virksomhet. Hospiteringen skal være til gjensidig nytte, og husk at mottakende virksomhet bruker ressurser på å ta imot deg.
 • Du lærer mest ved å bidra og delta i prosjekter. Si ja til muligheter hvor du får brukt kompetansen din.
 • Tenk på hvordan nettverket kan benyttes underveis i oppholdet og for et videre samarbeid.

Ble sendt til Genève

Jølstad har valgt den lengst mulige hospitantperioden på seks måneder.

Han tar også med seg noen observasjoner fra det svenske Regjeringskansliet hjem. Blant annet opplever han for eksempel at det er mer mobilitet mellom departementer og en sterkere samordning av saker og støttefunksjoner på tvers i Regjeringskansliet. Men, tross noen ulikheter i forvaltningsmodell og kultur, så har overgangen til å jobbe i ett svensk departement gått ganske smidig.  

I juni avsluttet han sin hospiteringsperiode i det svenske arbeidsdepartementet med å bli sendt til Genève for å delta på den internasjonale arbeidslivskonferansen. Her inngikk han i den svenske delegasjonen som skulle snakke på vegne av EU.

— Det er jo veldig morsomt at jeg som nordmann får lov til å representere Sverige og EU i møter, sier han. 

Slik søker du hospitantopphold

 • Ta kontakt med den nordiske virksomheten du vil jobbe i og spør om du får komme på hospitering.
 • Fyll ut søknadsskjema et og send det med underskrift av din arbeidsgiver til DFØ.
 • Arbeidsplassen din betaler lønnen din i utvekslingstiden. Du kan søke om å få dekket reiseutgiftene. Nordisk utvekslingsordning prioriterer å dekke stipend til opphold.
 • I tillegg får du stipend på 18.000 danske kroner per måned for å dekke bo- og oppholdskostnader. Bolig skaffer du selv.
 • Hospiteringsperioden kan vare fra minimum 14 dager til maksimum seks måneder.
Publisert: 22. juni 2023 Oppdatert: 22. august 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.