Opplæring for fagsamlinger om partssamarbeid og medbestemmelse 

På denne siden har vi samlet opplæringstiltak og kjøreplaner som dere kan bruke på fagsamlinger for ledere og tillitsvalgte når dere skal diskutere medbestemmelse og partssamarbeid.

Bilde av veilederforside om partssamarbeid og medbestemmelse
Foto: DFØ

Ett av Statens arbeidsgiverstrategis hovedmål er at ledere må heve kompetansen medbestemmelse og partsamarbeid.  Godt partssamarbeid er også en viktig del av tillitsarbeidet i virksomheten. 

Hjelper deg med fagsamlinger for ledere og tillitsvalgte

Siden partssamarbeidet i virksomheten involverer tillitsvalgte og ledere (arbeidsgivere), har Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) og hovedsammenslutningene i staten utviklet materiell for fagsamlinger der begge parter deltar.  

Materiellet skal hjelpe dere i å  utvikle  enda bedre rammer for partsamarbeid og involvering på arbeidsplassen.  Hensikten er å gi mer kunnskap om medbestemmelse, fortelle hvorfor medbestemmelse er viktig og skape større forståelse for hverandres ulike roller.

Nedenfor finner du opplæringsmateriellet og gruppeoppgavene som dere kan bruke som grunnlag for samtaler og refleksjoner om partssamarbeid og medbestemmelse. 

Last ned veileder om partssamarbeid og medbestemmelse

Veileder om partssamarbeid og medbestemmelse - liggende format
pptx 3.73 MB
Veileder i partssamarbeid og medbestemmelse - stående format
pptx 3.71 MB
Veileder om partssamarbeid og medbestemmelse - liggende format (PDF)
pdf 1.22 MB
Veileder om partssamarbeid og medbestemmelse - stående format (PDF)
pdf 1.01 MB

Kunnskapsheftet for ledere og tillitsvalgte skal på en enkel og kortfattet måte beskrive partssamarbeidet og medbestemmelsen i staten. Innholdet er delt i tre deler: 

  • Hvorfor har vi medbestemmelse? 
  • Samarbeidskompetanse og medbestemmelse i praksis 
  • Refleksjonsoppgaver  

Heftet bør deles ut til alle som rekrutteres inn som ledere i staten. Oppgavene som ligger i slutten av heftet kan for eksempel benyttes i lederopplæring.  

For å få størst effekt ut av opplæringstiltaket, anbefaler vi å samle tillitsvalgte og ledere slik at de sammen kan jobbe med refleksjonsoppgavene i heftet. Under finner du et forslag til kjøreplan og opplegg som tar 1 time.  

Last ned presentasjon av gruppearbeid for tillitsvalgte og ledere

Presentasjon til gruppearbeid om temaer innen partssamarbeid og medbestemmelse
pptx 1.68 MB
  • I presentasjonene (ppt) «Gruppearbeid på tema partssamarbeid og medbestemmelse» får du en enkel og grundig presentasjon som du kan bruke til å fasilitere gruppearbeidet.  
  • I notatfeltet, under hvert lysbilde i ppt-en, finner du manus til hva du kan si og veiledning til tidsbruk. Vi anbefaler at dere setter sammen gruppebord der både tillitsvalgte og ledere deltar.  

Presentasjonen er laget slik at du ikke trenger forkunnskaper for å fasilitere og veilede gruppen gjennom denne oppgaven.  

Flere tiltak for ledere om medbestemmelse og partssamarbeid  

Dilemmatreninger for ledere og tillitsvalgte om medbestemmelse

Vi har laget dilemmatreninger som tar 20 minutter å gjennomføre. Disse kan du ta på egen hånd eller sammen med andre, både med ledere og tillitsvalgte, da kan dere sammen diskutere dilemmaene.

De ulike dilemmatreningene   Lenke til dilemmatreningene  
Leder skal fordele nye arbeidsoppgaver      https://kursmateriell.dfo.no/leders_handlingsrom/  
Leder ønsker å organisere sin seksjon i team  https://kursmateriell.dfo.no/liten_omstilling/ 
Lønnskrav fra medarbeidere   https://kursmateriell.dfo.no/lonnsjustering/ 

Skal du ha årlige evalueringer av partsamarbeidet i virksomheten din, kan du gå til denne lenken og få kjøreplaner og råd til hvordan gjennomføre disse:

Vil du vite mer om partssamarbeid og medbestemmelse?

Oppdatert: 21. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.