Positiv særbehandling når man søker jobb i staten

Regelverket stiller krav til både virksomheter og søkere når det gjelder positiv særbehandling ved jobbsøk i staten.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal virksomheter innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må søkerne med funksjonsnedsettelse ha behov for tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet.

Søkere med hull i CV-en må ha hatt opphold fra arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen minst to år de siste fem årene på grunn av sykdom, psykisk sykdom, rus eller soning, eller de må i fraværsperioden ha vært aktive arbeidssøkere.

Søkere med innvandrerbakgrunn er søkere som selv har innvandret eller som er norskfødt og der begge foreldrene har innvandret.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Oppdatert: 16. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.