Bli bedre på rekruttering

Fafo har i flere rapporter satt søkelys på rekrutteringsprosesser i statlige virksomheter, og undersøkt hvilke metoder arbeidsgivere benytter for å vurdere jobbsøkere og hvilke kvalifikasjoner de legger vekt på i ansettelser.

Vi har laget tre filmer i samarbeid med Fafo der forskerne Jon Rogstad og Erika Sterri oppsummerer funn. I filmene kommer de med anbefalinger om hva ledere kan gjøre for å forbedre rekrutteringsprosessene og unngå å gå glipp av de beste medarbeiderne. I tillegg har vi laget en film med en ansatt med funksjonsnedsettelse.

Slik kan du bruke filmene

Til deg som leder - reflekter over egen praksis

Er du leder, og skal gå i gang med en rekrutteringsprosess? Kanskje det er første gang du skal rekruttere og lurer på hva du skal se etter i kandidatene? Eller er du en erfaren leder som har rekruttert mange ganger?  

Ved å se på disse tre filmene kan du enten reflektere over egen praksis, eller gjøre deg opp en mening om hvordan du skal gjennomføre rekrutteringsprosessen på en best mulig måte.

I filmene stiller forskerne en god del spørsmål til refleksjon. Vi har skrevet dem ned for deg, og du kan bruke pdf-dokumentet til å notere ned dine refleksjoner.

Filmen med Camilla Huggins Aase kan brukes til å reflektere over egne holdninger mot kandidater som har funksjonsnedsettelser.

Til deg som jobber som HR - bygg kompetanse i virksomheten

Trenger dere som virksomhet er å styrke deres kompetanse på rekruttering? Alle filmene passer som kompetansebyggingstiltak om rekruttering for både nye og erfarne ledere. Filmene varer cirka fem minutter hver og inneholder flere refleksjonsspørsmål. Filmene kan brukes som en del av et utviklingsprogram, på et lederseminar eller på et ledermøte. Bruk tid til å diskutere filmene med lederne hos deg, ta gjerne utgangspunkt i refleksjonsspørsmålene her eller lag egne.

Vi anbefaler at både tillitsvalgte og rekrutteringsrådgivere i HR deltar på kompetansebyggingstiltaket, eller i møtet sammen med lederne. Ved å samle alle disse ressursene og reflektere sammen over hvordan rekrutteringsprosessene foregår i deres virksomhet, er det lettere å bli enige om en felles retning for å bli bedre på rekruttering og til å inkludere personer fra målgruppen til inkluderingsdugnaden.

I de tre første filmene stiller forskerne en god del spørsmål til refleksjon. Vi har skrevet spørsmålene ned, og laget noen flere som dere kan bruke til å reflektere over egen praksis og egne holdninger (se pdf-dokumentet). 

Filmen med Camilla Huggins Aase kan brukes til å reflektere over egne fordommer mot kandidater som har funksjonsnedsettelser.

Dette sier forskningen

Film #1 Vit hvem du leter etter

Å bestemme seg for hva slags kompetanse som kreves i en stilling og være trofast gjennom hele rekrutteringsprosessen mot de kriteriene du har valgt og utlyst i stillingsannonsen, er å etterleve en god rekrutteringspraksis i staten. Denne filmen handler nettopp om hvilke vurderinger du bør gjøre når du skal jobbe med jobbanalysen.

Se pdf-dokument nederst for spørsmål til refleksjon som kan hjelpe deg med å finne ut hvem du leter etter til stillingen du skal lyse ut.

Film #2 Hold hodet kaldt

Å bruke hodet, og ikke hjertet, når du ansetter kan forhindre at du går glipp av den beste kandidaten. Mens formell kompetanse kan måles og dermed brukes til å sammenlikne søkere, er personlig egnethet, vanskeligere å måle. Dette åpner opp for bruk av skjønn og magefølelse. Denne filmen handler om hvor mye du bør lytte til magefølelsen i vurderingen av kandidater i intervjusituasjon.

Se pdf-dokument nederst for spørsmål som kan hjelpe deg med å reflektere over hvilke metoder du bruker for å vurdere kvalifikasjonene hos kandidatene i en intervjusituasjon.

Film #3 Legg vekt på det viktigste

I en god rekrutteringsprosess jobber man systematisk med å samle informasjon om kandidatene og bruker informasjonen til å vurdere kandidatene opp mot utlysningsteksten. Den viktigste egenskapen du ser etter hos kandidatene i jobbintervjuet må samsvare med kvalifikasjonene du beskrev i utlysningsteksten. Denne filmen handler om hvorfor det er viktig å vektlegge kompetansekravene når du vurderer kandidatene.

Se pdf-dokument nederst for spørsmål som kan hjelpe deg med å reflektere over hvordan du skal vektlegge kompetansekrav hos kandidatene.

Dette sier en arbeidstaker

Forskningen viser at vi dessverre ofte ser funksjonshindringen og ikke kompetansen hos personer med funksjonsnedsettelse når vi rekrutterer. Hør hvordan Camilla Huggins Aase har erfart dette, og hva hun mener om kompetanse.

Film #4 Vi er også en ressurs

Se filmen med Camilla Huggins Aase og hennes oppfordring til ledere om å se på personer med funksjonshindring og hull i CV-en som en ressurs for virksomheten.

Se pdf-dokument nederst for spørsmål som kan hjelpe deg med å reflektere over egne holdninger og fordommer.

Om filmene

Filmene om rekruttering er utarbeidet i samarbeid med to forskere på Fafo, forskningsleder Jon Rogstad og sosiolog Erika Braanen Sterri. De har forsket lenge på rekrutteringsprosesser i norske statlige og private virksomheter, og har særlig sett på rekrutteringspraksis intervjusituasjoner.

Jobbanalyse og stillingsannonser

Oppdatert: 14. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.