Statens personaldirektør om våren 2023

I denne saken deler personaldirektøren i staten, Gisle Norheim, viktige punkter som vil bli prioritert innenfor arbeidsgiverområdet i 2023.

Nedenfor følger en oppsummering av prioriterte områder for 2023.  

Hovedavtalen er revidert 

Hovedavtalen i staten ble ferdig revidert rett før jul. Endringene kan du lese om på Statens arbeidsgiverportal og i personalmeldingen 2022-24. Norheim løfter frem viktigheten av at virksomhetene lokalt forhandler tilpasningsavtalen.  

Arbeidsgiverstrategien, og ledelse i staten skal revideres  

Arbeidsgiverstrategien i staten skal revideres, og det samme gjelder ledelse i staten. Kommunal- og distrikstdepartementet ønsker å se god ledelse i staten og lederplakaten i sammenheng, og vil blant annet se på nye trender i arbeidslivet og tillitsreformen i arbeidet.  

Se strategien og rammeverket for god ledelse i staten:

Fellesføringer om lærlinger videreføres 

Fellesføringer om lærlinger videreføres.

Skal jobbe videre med mangfold og rekruttering 

Staten skal jobbe videre med mangfold og rekrutering, og DFØ vil fortsette med traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en.

Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og distriktsdepartementet er i et større prosjekt med NAV.  

Avsluttede og pågående forhandling om særavtaler  

Personaldirektøren opplyser at det på slutten av året 2022 ble videreført og forhandlet flere særavtaler. Du finner en oversikt på Statens arbeidsgiverportal .

I personalmeldingen PM 2022-26 ser du hvilke særavtaler som er under forhandling nå. 

Mellomoppgjøret 2023

Alle statlige virksomheter er innkalt til de såkalte februarmøtene med statens personaldirektør om årets lønnsoppgjør. I år er det et mellomoppgjør, det vil si at det er kun de økonomiske rammene som det forhandles om. Fristene i årets mellomoppgjør er: 

Forhandlingene starter 27. april med frist innen utgangen av 1. mai. Hvis det blir mekling, starter den 3. mai med frist innen utgangen av 24.mai. 

På Statens arbeidsgiverportal kan du lese mer lønnssystemet i staten.  

Skal nedsette et  lønnsutvalg for staten 

Stortinget har bedt regjeringen om å nedsette et lønnsutvalg som skal se på lønnssystemet eller lønnsdannelsen i staten. Arbeidsgiverpolitisk avdeling diskuterer nå med partene utforming av mandatet.  

Arbeidsgiverbarometeret gjennomføres to ganger i året 

Snart offentliggjøres resultatet fra siste gjennomførte arbeidsgiverbarometer. Resultatet fra denne siste kartleggingen viser at flere av dere melder at det er utfordrende å rekruttere og beholde. Norheim sier at dette temaet vil bli et fokusområde som både departementet og virksomhetene må jobbe med fremover.  

Tillitsreformen  

Gisle Norheim sier at tillitsbasert ledelse og medbestemmelse er temaer innenfor tillitsreformen som vi i staten spesielt skal jobbe med. I midten av februar skal alle de sentrale partene i arbeidslivet ha nytt møte om tillitsreformen.  

Du kan lese mer om tillitsreformen på siden om:

Du kan også få råd til hvordan jobbe godt med tillitsreformen her:

Kompetansemidler som bevilges via hovedtariffavtalene  

I januar behandler de sentrale partene 56 søknader fra statlige virksomheter på kompetansemidler avsatt i hovedoppgjøret. Det er DFØ som administrerer ordningen. Les mer om hva som skjer med søknaden deres:

Arbeidsgiverkonferansen 2023

Norheim oppgir at de vil holde Arbeidsgiverkonferansen til høsten, og mer informasjon vil komme etter hvert. I tillegg oppfordrer han dere i statlige virksomheter å følge med og melde dere på arrangementer som departementet inviterer til gjennom året. 

Arbeidsgiverrådet 2023 

Arbeidsgiverrådet vil også i 2023 gjennomføre flere møter. I januar er lederne for de fire hovedsammenslutningene invitert.

Du kan følge med på disse sidene:

Publisert: 12. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.