Nye særavtaler fra 1. januar 2023 

Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene er i forhandlingsmøter blitt enige om nye satser i flere særavtaler. Se hvilke avtaler det gjelder.

Særavtaler med endringer i satsene 

Fra 1. januar 2023 er det flere særavtaler som har fått endret de økonomiske satsene. Disse er:  

PM-2022-18: Ny Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested (lovdata.no)  

Avtalen gjelder fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2025. 

PM-2022-19: Ny Særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling i staten (lovdata.no) 

Avtalen gjelder fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2025. 

PM-2022-20: Ny Særavtale om dekning av flyttekostnader (lovdata.no) 

Avtalen gjelder fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2024. 

PM-2022-16 Nye satser i reiseavtalene (lovdata.no) 

Avtalen gjelder fra 1. januar 2023. 

PM-2022-17 Ny sats i polaravtalen (lovdata.no)  

Avtalen gjelder fra 1. januar 2023. 

PM-2022-25: Ny Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs (lovdata.no)

Avtalen gjelder fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2024.

Videreføring av særavtale uten endringer  

PM-2022-21: Forlengelse av «Særavtale om adgangen til å gjøre unntak fra statsansatteloven § 4»  (lovdata.no)

Avtalen gjelder fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2024. 

PM-2022-23: Særavtaler i staten som videreføres (lovdata.no)

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. (SPH punkt 9.11), prolongeres til og med 31. desember 2023 

Forhandlinger av sentrale avtaler

Partene er i forhandlinger om følgende avtaler som utløper 31. desember 2022:

  • Særavtale om fleksibel arbeidstid
  • Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt
  • Særavtale om lønns- og personalregistre m.m.

Forhandlingene vil bli ferdige først på nyåret. Partene er enige om at gjeldende særavtaler videreføres etter 31. desember 2022 mens forhandlingene pågår.

PM-2022-26: Forhandling av sentrale særavtaler

Publisert: 19. desember 2022 Oppdatert: 22. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord