Hva er de viktigste endringene i den nye hovedavtalen?

Ny hovedavtale bygger videre på grunnpilarene i avtalen og et godt partssamarbeid i virksomhetene. Statens personaldirektør forteller hva statlige arbeidsgivere bør ta tak i tidlig på nyåret.

Partene i staten er blitt enige om ny hovedavtale. Avtalen trer i kraft 1. januar 2023 og varer til 31. desember 2025. 

Hovedavtalen med departementets kommentarer

Nytt i hovedavtalen 2023-2025 for statlige arbeidsgivere 

Vi spurte statens personaldirektør Gisle Norheim hva som er nytt i hovedavtalen, og hva statlige arbeidsgivere nå bør foreta seg. 

 Hva er de viktigste endringene i den nye hovedavtalen?  

Statlige virksomheter vil fortsatt kjenne igjen oppbygningen av avtalen. Ny hovedavtale bygger videre på grunnpilarene i avtalen, og det gode partssamarbeidet som foregår i virksomhetene, sier Gisle Norheim til Statens arbeidsgiverportal.  

Av større endringer er de sentrale bestemmelsene som gjelder for tilpasningsavtalen samlet i ett kapittel (kapittel 2). Dette skal fremheve betydningen av at statlige virksomheter inngår egne tilpasningsavtaler som er tilpasset virksomheten. Det er også gjort forenklinger i bestemmelsene. Videre er det gjort omfattende endringer i kapittelet som omhandler personalpolitikken (kapittel 7). Kapittelet er nå i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven.  

Det er tatt inn enkelte presiseringer som understreker viktigheten av partssamarbeid og medbestemmelse.  

Det er også gjort flere endringer i språk og struktur som ikke innebærer realitetsendringer. Endringene skal gjøre avtalen mer tilgjengelig og leservennlig.  

Hva bør arbeidsgivere være oppmerksomme på i hovedavtalen? 

Tilpasningsavtaler har samme varighet som hovedavtalen. Ved ny hovedavtale må derfor statlige virksomheter reforhandle egen tilpasningsavtale. Dette må prioriteres på nyåret, sier personaldirektør Norheim.  

I avtalens formålsbestemmelse er det inntatt en presisering om at virksomhetens øverste leder skal engasjere seg i og støtte opp om partssamarbeidet. Mitt inntrykk er at dette er hovedregelen også i dag, men det er viktig å presisere.  

Videre er det viktig å sette seg inn det nye kapittelet om personalpolitikk. Kapittelet består blant annet av bestemmelser om likestilling, inkludering og mangfold. Det er tatt inn en henvisning til aktivitets- og redegjørelsesplikten for å understreke betydningen av denne plikten.  

Informasjon fra Kommunal- og distriktsdepartementet om ny hovedavtale 

Nærmere informasjon med en detaljert beskrivelse av endringene som er gjort i avtalen finner man i personalmelding 2022-24 Hovedavtalen i staten. 

I PM-et er det også inntatt et avtalespeil som kan være til god hjelp for virksomhetene.

Andre nyttige lenker:

Publisert: 22. desember 2022 Oppdatert: 9. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord