56 prosjekter har søkt tariffavsatte kompetansemidler

Det er kommet inn 56 søknader til spennende prosjekter innenfor tariffavsatte kompetansemidler. Se hvordan søknadene fordeler seg tematisk, og løpet videre i vurdering og tildeling.

For tariffperioden 2022-2024 har partene i arbeidslivet (YS stat, LO Stat, Unio, Akademikerne og Kommunal- og distriktsdepartementet) satt av inntil 25 millioner kroner i de gjeldende hovedtariffavtalene i staten til satsing på kompetanse. (HTA, pkt. 5.3.2)

Brukes til å utvikle og effektivisere staten

De tariffavsatte kompetansemidlene skal brukes for å utvikle og effektivisere staten, fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne, og mellom partene i virksomheten, slik at virksomhetene kan tilby attraktive arbeidsplasser.

Partene har definert hvilke temaer det kan søkes kompetansemidler for, og nedenfor ser du hvordan fordelingen er. 56 søknader om kompetansemidler har kommet inn innen fristen 15. desember.

Dette søker virksomhetene kompetansemidler til

  • 16 søknader: Organisasjonsutvikling, omstilling og endring som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere.
  • 8 søknader: Utvikle kompetanse for å håndtere digitalisering og hindre utstøting ved omstillingsprosesser.
  • 8 søknader: Andre kompetansetiltak som bidrar til å nå målsetningen med kompetansemidlene.
  • 7 søknader: Forsøk med alternative arbeidsformer.
  • 6 søknader: Kompetanseutvikling som bidrar til lokale miljørettede tiltak som vil kunne øke bærekraft for statlige virksomheter.
  • 6 søknader: Lederopplæring i partssamarbeid og medbestemmelse.
  • 3 søknader Fellesprosjekter knyttet til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv i staten
  • 1 søknad: Seniorprosjekter
  • 1 søknad: Fellesopplæring om aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

Når får dere tilbakemelding på søknad om kompetansemidler?

DFØ er sekretariat for kompetansemidlene. Søkerne skal få tilbakemelding om søknadene innvilges, og hvor mye penger som bevilges, innen 20. januar. Du kan se aktivitetsplanen fremover for kompetansemidlene på våre nettsider:

Se eksempler på prosjekter som har fått kompetansemidler

En viktig forutsetning for å få penger er å dele erfaringer. Her ser du to eksempler fra Lånekassen og Folkehelseinstituttet som deler sine erfaringer og verktøy.

Publisert: 7. desember 2022 Oppdatert: 8. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord