Endringer etter hovedtariffoppgjøret – hva betyr endringene for deg som arbeidsgiver

Årets hovedtariffoppgjør innebærer flere endringer for HR som skal beregne og innplassere den enkelte ansatte riktig. Her får du oversikt over flere viktige endringer og hva du må gjøre som arbeidsgiver.

I denne artikkelen får du som jobber i HR i den enkelte virksomhet råd om hvordan du må følge opp endringer som følger av årets hovedtariffoppgjør. Det er særlig ny struktur i avtaleområder og innføring av nye lønnssystemer innenfor de enkelte avtaleområdene som krever at du må skaffe oversikt, gjøre beregninger og fastsette riktig innplassering av den enkelte ansatte. 

Endring i hvordan de uorganiserte får fastsatt lønn 

I årets hovedtariffoppgjør ble det gjort en endring i hvordan de uorganiserte skal få fastsatt sin lønn. Stortinget har besluttet at embetsmenn og statsansatte som ikke er medlemmer av organisasjoner tilknyttet en av de fire hovedsammenslutningene, skal få regulert sin lønn i samsvar med det avtaleområdet som dekker flest årsverk i den enkelte virksomhet

Det innebærer at dere som virksomhet må avklare hvilket avtaleområde som er størst hos dere. I og med at Unio valgte å ha likelydende avtale med Akademikerne, er det endring i sammensetningen i de to avtaleområdene. Det er ett avtaleområde med LO Stat og YS Stat og ett avtaleområde med Akademikerne og Unio. 

En annen viktig endring i årets hovedtariffoppgjør er innføring av nytt lønnssystem. For LO Stat og YS Stat er endringene vesentlige, men også lønnssystemet for Akademikerene og Unio har fått endringer. 

Under gir vi dere råd om hva flere av endringene i hovedtariffavtalene innebærer for deg som arbeidsgiver.

Skaff oversikt over hvilke ansatte som er organisert hvor 

 • Snakk med de tillitsvalgte – det er de som må gi dere oversikt over sine medlemmer per 1. mai.
 • Husk at fagforeningsmedlemskap er en sensitiv personopplysning, jf. EUs personvernforordning art .9 kategori. Personopplysningsloven § 6 gir hjemmel for innhenting av disse opplysningene. Personopplysningersom nevnt i personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 kan behandles når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter. Utbetaling av korrekt lønn faller inn under dette grunnlaget. Det er ikke nødvendig med et samtykke fra den ansatte. 
 • Rydd også opp i endret medlemskap og doble medlemskap.
  Les mer om dette på Arbeidsgiverportalens nettside med ofte stilte spørsmål om lokale lønnsforhandlinger. 
 • Finn ut hvilket avtaleområde som er størst i din virksomhet – det har betydning for hvilket avtaleområde de uorganiserte følger. Husk at de to avtaleområdene nå har endret sammensetning og at det er antall årsverk innen hvert avtaleområde i den enkelte virksomhet som avgjør hvilket avtaleområde de uorganiserte i din virksomhet skal følge. De skal følge det største avtaleområdet i virksomheten. 
 • Gi informasjon til de ansatte om de endringer som blir gjort, slik at de også er kjent med dette. 

Overfør ansatte til nytt lønnssystem 

Det er gjort endringer både i avtalen med LO Stat og YS Stat og i avtalen med Akademikerne og Unio.

 • Sjekk at lønnssystemet er endret i tråd med endringene i hovedtariffavtalene. Mange statlige virksomheter benytter DFØ som lønnssentral. DFØ har det lagt ut informasjon om hvordan virksomhetene må forholde seg. 
 • Sett dere inn i avtalen om overføring av ansatte til nytt lønnssystem for LO Stat og YS-stat. Dere kan lese avtalen i Riksmekler møtebok i sak 2022-026 og sak 2022-27 side 3.
 • Akademikernes og Unio har inngått tilsvarende avtale for overføring av ansatte. Les avtalen i Riksmeklers møtebok i sak 2022-028 og sak 2022-029 side 3.
 • Finn ut om ansatt skal på lønnsstige eller ikke - og om det er kort eller lang lønnsstige. Ansatte som ikke har stilling på lønnsstige, skal det ikke gjøres endringer for. Heller ikke for ansatte som har mer enn hhv 10 eller 16 års stillingsansiennitet. 
 • Regn ut stilingsansiennitet for alle ansatte som har en stilling som er knyttet til en lønnsstige, slik at den ansatte blir innplassert riktig. 
 • Regn ut gjennomsnittslønn for ansatte med 10 / 16 års ansiennitet pr relevant stillingskode dersom dere skal direkteplassere noen. 
 • Husk at medlemmer i fagforeninger under LO Stat og YS Stat kan være berørt av avtalte ekstra tiltak ved overgang til nytt system for ansiennitetsopprykk. Dere kan om lese dette i siste del av avtalen om overføring til /implementering av nytt lønnssystem i Riksmekler møtebok i sak 2022-026 og sak 2022-27 side 3.
Seminar om lokale lønnsforhandlinger fra Statens arbeidsgiverstøtte

22. august holder Statens arbeidsgiverstøtte hybridseminar for HR som skal gjennomføre lokale lønnsforhandlinger. Årets hovedtariffoppgjør medfører en del endringer som vil ha betydning for lønnsforhandlingene høsten 2022.

MELD DEG PÅ SEMINARET!

Brev om lokale forhandlinge 2022 (regjeringen.no)

Publisert: 30. juni 2022 Oppdatert: 7. juli 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord