Lønnsoppgjøret 2022 for statlige arbeidsgivere

Partene i staten startet de sentrale lønnsforhandlingene 20. april. Tirsdag 24. mai kom de til enighet etter 18 timers mekling på overtid.

Se hvilke datoer du bør være oppmerksom på, og hvilke forberedelser du kan gjøre i egen virksomhet lenger ned i saken. Denne siden er blitt oppdatert etter som forhandlingene har pågått.

Enighet i lønnsoppgjøret 2022

Partene ble enige om en lønnsvekst på 3,8 prosent, det er 0,1 prosent over frontfagrammen på 3,7 prosent. Staten har også blitt enige om en likelønnsprofil med LO Stat og YS stat.

  For oss er det svært viktig å holde fast på frontfagsmodellen som tjener Norge godt. Den sikrer arbeidsplasser, velferdsordninger og norsk konkurransekraft. Da det viste seg at det ikke var mulig å komme til enighet med partene innenfor rammen, la mekler fram ei skisse til løsning som vi valgte å akseptere. Alternativet hadde vært å ta landet ut i en storstreik, med alle kostnadene dette har for den enkelte og for samfunnet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding:

Riksmeklerens møtebøker finner du her.

Brudd i lønnsforhandlingene 2022

Fredag 29. april ble det brudd i lønnsforhandlingene i staten. I videoen under informerer statens personaldirektør, Gisle Norheim, om forhandlingene frem til tidspunktet for brudd og hvilke temaer som de har forhandlet om.

Frist for meklingen i hovedoppgjøret er mandag 23. mai klokken 2400.

 Se ofte stilte spørsmål om du lurer på om virksomheten kan gjennomføre lokale forhandlinger på særlig grunnlag når det er brudd i de sentrale lønnsforhandlingene?

Streikeberedskap

Statens personaldirektør informerer om gangen i lønnsforhandlingene

Dette forhandles det om i det statlige lønnsoppgjøret 2022 

I de sentrale lønnsforhandlingene er det Kommunal- og distriktsdepartementet, ved statens personaldirektør, som forhandler for arbeidsgiversiden. På arbeidstakersiden forhandler LO stat, Unio, YS stat og Akademikerne. 

Nyheter rundt årets lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør er det hovedtariffoppgjør. Den såkalte frontfagsmodellen setter en ramme for forhandlingene. I år har frontfaget blitt enige om en lønnsvekst på 3,7 prosent. At det er et hovedtariffoppgjør betyr at partene i staten kan forhandle både om økonomi og om selve innholdet i hovedtariffavtalene 

Her ser du noe av innholdet i hovedtariffavtalene som partene forhandler om i et hovedtariffoppgjør:  

 • Lokale bestemmelser om forhandlinger og lønnsutvikling lokalt 
 • Fellesbestemmelsene som for eksempel overtidskompensasjon og sykelønnsrettigheter 
 • Pensjon 
 • Avtalefestet ferie 
 • Boliglån, opplærings- og utviklingstiltak og Seniorpolitiske tiltak m.m 
 • Stillings- og lønnssystem 

Viktige datoer og aktiviteter i lønnsoppgjøret 2022

 • oppstart 20. april
 • forhandlingsfrist 30. april 
 • opplæringskonferanse i hovedoppgjøret juni 
 • brev til virksomhetene om de lokale forhandlingene juni/juli
 • brev til virksomhetene om de lokale avsetningene juni/juli

Forberedelser virksomheten kan starte med nå

 • Se på lønnspolitikken
 • Tenke på hvordan lederne skal involveres i de årlige lønnsforhandlingene
 • Snakke med fagforeningen om å få oversikt over tarifftilhørighet
 • Begynne arbeidet med lønnsstatistikk og analyse av hva som bør være prioritet ved de årlige lokale lønnsforhandlingene

Den norske modellen - og er den en suksess?

I denne podkasten forklares den norske modellen. Podkasten fra 2016 er like aktuell i dag. Deltaker Ragnar Ihle Bøhn er nå avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Podkasten i tekstversjon

The Norwegian Model - Podcast translated into English (PDF)
pdf 73.07 KB
Den norske modellen forklart - podkast transkribert
pdf 329.81 KB
Oppdatert: 25. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord