Endring i forskrift i statsansatteloven gjør det enklere å inkludere

Fra 1. januar 2020 endres reglene for ansettelser i staten slik at du som arbeidsgiver kan bli bedre på å rekruttere fra målgruppen til inkluderingsdugnaden. Se endringene.

Inkluderingsdugnaden videreføres i fellesføring i 2020

Alle departementene har fått en ny fellesføring som understreker viktigheten av arbeidet med inkluderingsdugnaden for statlige arbeidsgivere.

Fellesføringen skal legges inn i tildelingsbrevene til samtlige statlige virksomheter for 2020.

Statlige virksomheter har gitt tilbakemeldinger om utfordringer i arbeidet med inkluderingsdugnaden. Noen opplever at det er få søkere i målgruppen. Andre viser til at reglene i statsansatteloven gjør det vanskelig å rekruttere personer i denne gruppen. Nå får virksomhetene nye virkemidler.

Søkere med hull i CV-en skal innkalles til intervju

Fra før av fastslår statsansatteloven at du som arbeidsgiver skal innkalle minst én kvalifisert søker som oppgir å ha nedsatt funksjonsevne til intervju. Med søker med nedsatt funksjonsevne menes en søker som oppgir å ha en funksjonsnedsettelse som krever tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet.

Søkere fra denne målgruppen kan ansettes dersom de er tilnærmet like godt kvalifiserte som den best kvalifiserte søkeren. Fra 1. januar 2020 vil dette også gjelde de som oppgir å ha hull i CV-en.

Presisert definisjon av hull i CV-en

En søker med hull i CV-en defineres som en person som på søknadstidspunktet har fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen minst to år de siste fem årene.

I perioden hullet har oppstått, må personen aktivt ha søkt arbeid. Eller at fraværet skyldes rus, soning eller sykdom, eller psykisk sykdom.

På lik linje med søkere med nedsatt funksjon, kan søkere fra denne målgruppen ansettes dersom de er tilnærmet like godt kvalifiserte som den best kvalifiserte søkeren.

Om søkeren kommer fra en stilling som er fast eller har en varighet på mer enn ett år, skal ikke tidligere hull i CV-en regnes med.

Jobbportalene jobbnorge.no og webcruiter.no vil fra 1. januar ha et avkrysningsfelt der søkere kan krysse av om de har hull i CV-en.

Arbeidsgivere kan ansette traineer fast uten utlysning

Dette er de andre endringene i forskriften til statsansatteloven:

  • Personer med hull i CV-en kan søke på stillinger som er del av et traineeprogram, og hjemmelen for midlertidig ansettelse av traineer skal også gjelde disse.
  • Arbeidsgiver kan ansette en trainee som er kvalifisert for arbeid i virksomheten fast etter gjennomført traineeperiode , uten at stillingen må lyses ut.

Mer informasjon:

Nå blir det enklere å inkludere i staten (regjeringen.no)

 

Publisert: 16. desember 2019 Oppdatert: 2. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.