Følge opp MUST i virksomheten

Når MUST nå er besvart, kan rapporter hentes ut og distribueres. Oppfølgingsarbeidet begynner, og det er i denne fasen at utviklingen skjer. I denne fasen skal din virksomhet ta ut den effekten som dere ønsket i beslutningsfasen.

Aktører i forberedelsesfasen 

  • Virksomhetsleder med sin ledergruppe 
  • Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
  • Tillitsvalgte (partssamarbeidet) 
  • Ledere for ledere 
  • Ledere for medarbeidere 
  • HR  

Ta ut ønsket effekt av MUST 

Vi ser tre oppgaver for oppfølgingsfasen:  

  1. Alle arbeidsmiljøaktører skal utforske og forstå resultatene.  
  1. Tiltak skal avklares og besluttes.  
  1. Tiltakene skal iverksettes.  

Anbefaling i oppfølgingsfasen

Etter alt dette er det viktig å huske at arbeidsmiljø er ferskvare. Oppmerksomheten må vedvare. 

Støttemateriell for HR i oppfølgingsfasen

Støttemateriell for HR

Også i denne fasen må HR klargjøre støttemateriellet som er utarbeidet, og bør gi en felles informasjon til alle ansatte om hva som skal skje. I tillegg har HR egne oppgaver i forberedelsesfasen som du finner i trekkspillet under. 

MUST - Informasjon til HR i oppfølgingsfasen
docx 23.37 KB
MUST - Informasjon til ansatte om oppfølgingsfasen
docx 23.57 KB

Støttemateriell for AMU, tillitsvalgte og toppleder med sin ledergruppe i oppfølgingsfasen

Støttemateriell for AMU, tillitsvalgte og toppleder med sin ledergruppe

Støttemateriell for AMU, tillitsvalgte og toppleder med sin ledergruppe i oppfølgingsfasen 

De sentrale arbeidsmiljøaktører bør drøfte resultatene så snart de er klare. Neste behandling hos de sentrale arbeidsmiljøaktørene er etter at enhetene i virksomheten og de underordnede ledergruppene har drøftet resultater og tiltak. Toppledere har et særskilt ansvar, herunder til å se resultatene opp mot virksomhetens evne til å løse sine oppdrag.  

MUST - Informasjon til toppledere når MUST er gjennomført
docx 33.1 KB
MUST- Til drøfting i toppledergruppen når resultater foreligger
pptx 53.37 KB
MUST - Til drøfting i AMU når resultater foreligger
pptx 51.13 KB
MUST - Til drøfting mellom partene når resultatene foreligger
pptx 51.83 KB
MUST - Til drøfting mellom partene etter prosess i linjen
pptx 58.54 KB
MUST - Til drøfting i AMU etter prosess i linjen
pptx 56.47 KB
MUST - Til drøfting i toppledergruppen etter prosess i linjen
pptx 57.29 KB

Støttemateriell for ledere i oppfølgingsfasen

Støttemateriell for ledere

Kunnskap gir handlingsplikt og ansvaret som arbeidsgiver kan nå bli tydelig.  Som leder skal man sørge for at kunnskapen fra MUST omsettes til et forbedret eller styrket arbeidsmiljø i sin enhet, og man skal bidra i sin ledergruppe for læring og utvikling. 

MUST - Informasjon til leder når MUST er gjennomført
docx 27.45 KB
MUST - Til drøfting i ledergrupper når resultater foreligger
pptx 56.96 KB
Støtte til leders møter med enheten - etter høring
pptx 2.07 MB
MUST - Til drøfting i ledergrupper etter møter i enhetene
pptx 55.98 KB
Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.