Beslutte å bruke MUST

På denne siden finner du støttemateriell når dere som virksomhet skal vurdere å ta i bruk Medarbeiderundersøkelsen i staten. Dere bør forberede MUST godt og mer enn en vanlig medarbeiderundersøkelse, fordi den treffer virksomheten bredt og til dels spør om sensitive faktorer.

Aktører i beslutningsfasen

  • Virksomhetsleder med sin ledergruppe
  • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
  • Tillitsvalgte (partssamarbeidet)
  • HR

Om MUST og hva den måler

Det er Statens arbeidsmiljøinstitutt som har utviklet selve undersøkelsen og verktøyet for å gjennomføre. MUST vil bli utviklet videre.  

Bakgrunnsinformasjon: Hva er MUST?
docx 35.8 KB

Temaer og spørsmål i MUST

Støttemateriell for HR i beslutningsfasen

MUST handler først og fremst om arbeidsmiljøet og treffer dermed hele virksomheten. Som HR er din rolle i dette arbeidet

  • å være faglig rådgiver
  • å koordinere og driver frem aktivitetene hos de ulike arbeidsmiljø-aktørene.  

I trekkspillet under finner du som jobber i HR støttemateriell til fasen der dere skal beslutte å gjennomføre Medarbeiderundersøkelsen i staten i virksomheten.

Materiell for HR

Støttemateriell for AMU, tillitsvalgte og toppledergruppen i beslutningsfasen

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Det betyr å delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. Les mer om blant annet lovpålagte oppgaver på Arbeidstilsynets nettsider.

  • I beslutningsfasen bør AMU ta stilling til MUST fra sitt perspektiv og gi en anbefaling. 

Arbeidsgiver og tillitsvalgte omfattes av hovedavtalen i staten. § 1 har som formål å være et redskap for å utvikle blant annet arbeidsmiljøet.

  • I beslutningsfasen anbefaler vi at tillitsvalgte tar stilling til MUST fra sitt perspektiv og gir en anbefaling. 
  • Virksomhetens øverste leder og dennes ledergruppe vurderer MUST på selvstendig grunnlag, ut fra anbefalinger fra AMU og tillitsvalgte og ut fra HRs råd. 

I trekkspillet finner du eksempel på saksfremlegg og en presentasjon som møteleder kan bruke for å presentere MUST i beslutningsfasen. Denne kan brukes av møteleder for både AMU, tillitsvalgte og toppledergruppen.

Materiell for AMU, tillitsvalgte og toppledergruppen
Oppdatert: 22. august 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.