Forberede gjennomføringen av MUST

I forberedelsesfasen bør medarbeiderundersøkelsen, og hvordan dere har tenkt å bruke den, gjøres kjent for alle i virksomheten.

Aktører i forberedelsesfasen

  • Virksomhetsleder med sin ledergruppe
  • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
  • Tillitsvalgte (partssamarbeidet)
  • Ledere for ledere
  • Ledere for medarbeidere
  • HR 

Anbefaling i denne fasen

I forberedelsesfasen må virksomheten ta noen valg når det gjelder MUST. Vi anbefaler at alle - AMU, partene og toppleder med sin ledergruppe - deltar i den beslutningsprosessen, og i samme rekkefølge som i beslutningsfasen. Deretter må alle ledernivåer engasjeres. Også i fasen med å forberede gjennomføringen av MUST, er HR sentrale i å drive prosessen fremover.

Bruk MUST godt i virksomheten

I videre forstand handler forberedelsesfasen om å bruke MUST godt i virksomheten. Dere bør forberede hele organisasjonen på at de må svare. Og ikke minst bør dere allerede nå forberede hvordan dere skal følge opp undersøkelsen.

Vi ser tre oppgaver for forberedelsesfasen:  

  1. Velge å bruke MUST på en god måte for virksomheten 
  2. Forberede organisasjonen på å besvare MUST 
  3. Forberede oppfølgingen etter at MUST er gjennomført

I denne fasen finner du støttemateriell til HR, til ledere, til AMU, tillitsvalgte og toppleder med ledergruppe - og til lederne.

Støttemateriell for HR i forberedelsesfasen

Når virksomheten skal forberede å gjennomføre MUST, klargjør HR støttemateriell som er utarbeidet for de sentrale arbeidsmiljøaktørene (AMU, partene og toppleder med sin ledergruppe) og for ledere. Her inngår blant annet å rådgi om og i så fall hvilke tilleggstemaer som ønskes undersøkt. Dersom det er behov før ekstern bistand finner du støtte til anskaffelse av det her.

Materiell til HR

Støttemateriell for AMU, tillitsvalgte og toppleder med sin ledergruppe i forberedelsesfasen

Som sentrale arbeidsmiljøaktører har dere en viktig oppgave med å forberede MUST. Under kan dere laste ned en presentasjon som tar dere gjennom viktige momenter slik at dere setter arbeidsmiljø på agendaen og bidrar til at virksomheten får best mulig nytte av MUST.

Materiell for AMU, tillitsvalgte og toppleder med sin ledergruppe

Støttemateriell for ledere i beslutningsfasen

Etter at de sentrale arbeidsmiljøaktørene har gjort sine drøftinger og tatt beslutninger, kan dere som er ledere drøfte viktige momenter ved MUST i deres ledergrupper. Til slutt må dere gjennomføre forberedelsesmøter med medarbeiderne deres.  

Materiell for ledere
Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.