Gjennomføre MUST i virksomheten

Når organisasjonen har gjort oppgavene i forberedelsesfasen, gjør HR de siste praktiske forberedelsene før MUST bestilles.

Aktører i gjennomføringsfasen:

HR  

Bestilling av MUST 

Du bestiller MUST gjennom STAMI.

Tidsrom for når du kan bestille MUST

I vårsemesteret er det mulig å bestille fra 20. januar til og med 20 april. Siste mulige besvarelsesdato for ansatte før sommeren er 1. juni. 

I høstsemesteret kan man bestille fra 20. august til og med til 20 oktober. Siste mulige besvarelsesdato for ansatte før jul er 1. desember.

Se Stamis nettside over for informasjonsskriv og videre veiledning.

Når undersøkelsen skal bestilles og settes opp, kan det være greit å være klar over dette under.

Prosess i virksomheten for å få tilgang til MUST 

Virksomhetsleder vil få en oppgave i Altinn når kontaktperson for MUST i virksomheten registrerer en bestilling av medarbeiderundersøkelsen. Det kan være lurt å forberede virksomhetsleder på dette.  

Som virksomhet bestemmer dere selv i hvilken periode som MUST skal kunne besvares. Gjør også en vurdering om dere skal minne medarbeidere om å svare, og når og hvor mange ganger påminnelser skal sendes ut.  

Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.