Gode historier fra traineeprogrammet

Flere statlige virksomheter har deltatt i traineeprogrammet flere ganger. Her kan du lese om deres tilbakemeldinger.

Gjennom traineeprogrammet har et betydelig antall statlige virksomheter fått erfaring med å rekruttere og tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne. Virksomheter som har deltatt i traineprogrammet, har gjerne vært med flere ganger.

Gode tilbakemeldinger fra ledere og HR

Ledere og HR-medarbeidere gir gode tilbakemeldinger om erfaringene med programmet. De forteller at de har fått

 • økt oppmerksomhet og engasjement på inkluderings- og mangfoldsområdet. 
 • nyttig bevisstgjøring
 • læring om holdninger
 • bedre arbeidsrutiner.
 • trening i å snakke om vanskelige temaer i forbindelse med rekruttering og tilrettelegging

Finansdepartementet ansatte sin trainee fast

Intervju med HR-sjef Torhild H. Michalsen: Slik har Finansdepartementet tilrettelagt for inkludering

Tidligere deltakende virksomheter er også godt fornøyd med traineenes kompetanse, innsats og vilje til å lykkes.

Intervju med Kristina J. Mersland: - I mange utlysningstekster står det «relevant erfaring». Det har jeg nå

Tidligere trainee Kristina Jeanette Merslands erfaringer

Andre erfaringer fra traineeprogrammet

Min traineeopplevelse har vært meget god og jeg har fått mange gode erfaringer og en større forståelse av hva min kompetanse er og kan bli. 

Trainee fra 2017-2018

Vår erfaring er at det fungerer best å behandle trainee på lik linje med alle andre nytilsatte. Det er viktig at de opplever at deres arbeid er viktig for virksomheten og synlig på en positiv måte. Det er viktig at nærmeste leder er inkluderende, tett på og følger opp mest mulig på samme måte som man gjør for sine andre medarbeidere. 

Nærmeste leder for trainee fra 2017-2018

Å være mentor har gjort at jeg har følt at jeg har vært nyttig for etaten og for traineen. Det har vært en udelt kompetanseutvikling og berikelse for meg å følge opplegget og traineen på nært hold. 

Mentor fra 2017-2018
Virksomheter som deltok i 2019-2020
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Departementets sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Finansdepartementet
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Skatteetaten
 • Statens kartverk
 • Statped
 • Statsbygg
 • Statsministerens kontor

 

Oppdatert: 14. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord