NAV-tilbud til statlige virksomheter i Oslo

Statlige virksomheter i Oslo skal få konkret hjelp til inkluderingsdugnaden fra NAV St. Hanshaugen. Her kan du lese hva NAV kan bistå dere med.

Lurer dere på hvordan du skal gripe an inkluderingsdugnaden og komme i gang i deres virksomhet? Har du liten erfaring med å ansette personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og NAV St. Hanshaugen har inngått et samarbeid om konkret bistand til statlige virksomheter i Oslo i inkluderingsdugnaden.

NAV St. Hanshaugen skal være et sentralt kontaktpunkt for de statlige virksomhetene og hjelpe statlige arbeidsgivere å rekruttere nye faste ansatte innen målgruppen til inkluderingsdugnaden, det vil si folk med nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen.

Det er lurt å kontakte NAV St. Hanshaugen så tidlig i rekrutteringsprosessen som mulig. De 15 bydelsvise NAV-kontorene i Oslo har til sammen oppfølgingsansvar for flere tusen brukere i målgruppen for inkluderingsdugnaden.

Kontaktpersonene hos NAV St. Hanshaugen har god kunnskap om statsansatteloven og rammebetingelsene for rekruttering i staten.

NAV St. Hanshaugen kan bistå med:

Å utforme stillingsinnhold og kunngjøring når virksomheten skal ansette

Statlige virksomheter i Oslo kan bruke NAV St. Hanshaugen som samtalepartner, og diskutere virksomhetens behov og krav til stillingen forut for kunngjøringen. NAV kan gi dere tips til hvordan stillingsinnhold og kunngjøringstekst kan støtte opp om mangfold og inkludering.

Å finne aktuelle kandidater blant NAVs brukere i Oslo som er i målgruppen

Alle stillinger i staten skal, med noen få unntak, kunngjøres offentlig.

NAV St. Hanshaugen kan identifisere aktuelle kandidater til stillingen fra sitt brukerregister. Disse kandidatene må oppfylle kravene og forventningene dere har til stillingen.

NAV kan gjennomføre en første «intervjurunde» for dere for å kvalitetssikre de mest aktuelle kandidatene. NAV kan også oversende kandidatenes CV for gjennomsyn, forutsatt at brukeren har gitt sitt samtykke til dette.

Alle kandidater som dere og NAV anser som aktuelle, må søke stillingen på vanlig måte.

Å avklare tilretteleggingsbehov for aktuelle kandidater

Kandidaten kan, sammen med NAV, fortelle dere om eventuelle tilretteleggingsbehov. NAV kan også bistå med å opprette kontakt med andre aktuelle enheter i og utenfor NAV for å få til best mulig tilrettelegging.

NAV gjør en individuell vurdering i samråd med kandidaten og arbeidsgiver.

Å vurdere virkemidler NAV rår over

NAV rår over en rekke virkemidler som virksomheter kan ha nytte av. Aktuelle virkemidler hos NAV kan være

  • Lønnstilskudd
  • Mentorordning
  • Funksjonsassistent­ordning
  • Personlige tilretteleggingsavtale
  • Ulike andre hjelpemidler

Hvilke virkemidler som bør brukes, avhenger av behovet til den enkelte kandidaten. NAV gjør en individuell vurdering i samråd med bruker og arbeidsgiver.

Å følge opp den nyansatte etter ansettelse

Som arbeidsgiver skal dere oppleve at dere får støtte hvis nye utfordringer skulle dukke opp.
Noen ganger kan det oppstå nye utfordringer verken du eller den nyansatte tenkte på når personen har startet i jobben. Konkret oppfølging av den nyansatte gjøres av det NAV-kontoret i Oslo som den nyansatte tilhører. NAV St. Hanshaugen kan bistå dere i å koordinere denne oppfølgingen.

Å være en samtalepartner for HR-ansatte og ledere i å rekruttere mer inkluderende

NAV St. Hanshaugen kan bistå i rekrutteringsarbeidet, være en diskusjonspartner og gi veiledning i inkluderings- og mangfolds­rekruttering om dere har behov for det. NAV kan også delta i møter og holde innlegg knyttet til inkluderingsarbeid.

Kontaktpersoner i NAV St. Hanshaugen for statlige virksomheter i Oslo:

Harald Norberg
Epost: harald.norberg@nav.no
Mobil: 977 00 720

Thomas Postl
Epost: thomas.fjeld.postl@nav.no
Mobil: 906 90 926

Er dere en statlig virksomhet utenfor Oslo? Sjekk NAVs veileder for inkludering for konkrete kontakter:

 

Oppdatert: 18. mars 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord