Oppsummering og avslutning

Avslutningsvis i enhver prosess og på ethvert møte kan det være nyttig å gå inn for landing i fellesskap. Øk sjansene for fremdrift og faktisk gjennomføring gjennom å oppsummere hovedpunktene i diskusjonene dere har hatt, beslutninger dere har tatt og hva som fortsatt gjenstår før dere er i mål.  

5 minutter igjen

Det kan være frustrerende å avslutte en prosess uten en konkret plan på hvem som gjør hva videre. Når prosessen nærmer seg slutt, kan metoden 5 minutter igjen være en kort og effektiv seanse for å stake ut veien videre og sikre fremdrift til neste gang dere er samlet. 

Hvordan: 

 1. Del inn i grupper på 4-8 personer (eller mindre).
 2. Gruppene blir enige om to-tre ting som bør gjøres fremover. Skriv ned en aktivitet per post-it lapp.
 3. Alle gruppene samler så post-it-lappene og legger de utover et bord eller på et ark.
 4. Prioriter rekkefølgen på aktivitetene og fordel hvem som skal ta ansvar for de enkelte aktivitetene til neste gang dere møtes. 
Utsjekk

Utsjekk er en metode som egner seg for å avslutte en prosess, for eksempel å runde av et møte. Metoden gir deltakerne mulighet til å reflektere over prosessens innhold, hva de har lært og hva de sitter igjen med. For gruppen som helhet kan det utvikle forpliktelse til resultatene som er skapt fordi metoden lager koplinger mellom deltakernes forståelse og utbytte av prosessen. 

Hvordan: 

 1. Be deltakerne stå eller sitte i sirkel. 
 2. Fortell kort at metoden bygger på sirkel-metodikk som betyr at deltakerne sitter i sirkel og bygger gode relasjoner ved å dele tanker og refleksjoner. 
 3. Still deltakerne spørsmål knyttet til avslutning, for eksempel: 
 4. Hva er det viktigste du tar med deg fra dagen i dag? 
 5. Hva har du fått mest utbytte av?
 6. Hva er det viktigste du har lært gjennom denne prosessen? 
 7. Gi deltakerne et par minutter til egenrefleksjon. 
 8. Velg om ordet skal gå fra sidemann til sidemann, eller om tankene skal flyte fritt innad i gruppens sirkel. 
 9. Til slutt ber du gruppene oppsummere hva de har snakket om, slik at samtlige deltakere i rommet får en forståelse av hverandres utbytte av prosessen. 
Oppdatert: 5. desember 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord