Evaluering av prosessen

Evaluering av prosessen kan foregå både underveis og etter at prosessen er avsluttet.

Evaluering av prosessen hjelper deg og deltakerne å vurdere hva i prosessen som har fungert bra og bidratt til kunnskap, engasjement og motivasjon, samt hva som kunne fungert bedre. Gjøres evalueringen underveis i stedet for i etterkant, er det mulig å avdekke det negative og gjennomføre nødvendige justeringer for å sikre en effektiv og givende prosess videre. 

Det er mange som er opptatt av å evaluere effekt- , resultat- eller gevinster. vel så viktig for å sikre et godt resultate er å fokusere på selve prosessen - og de elementer ved prosessen som oppleves viktig for deg og deltakerne. 

Underveisevaluering

Stopp arbeidet for en liten stund, og ta en fot i bakken. Underveisevaluering gir deltakerne mulighet til å dele sin opplevelse av og mening om prosessen når den er igang og mens det enda er rom for justeringer og forbedringer. Ta en underveisevaluering med jevne eller ujevne mellomrom, og ikke vent til det blir nødvendig pga av samarbeidsproblemer eller konflikt. Opplevelsen av å bli lyttet til og kunne påvirke måten dere jobber på bereder grunnen for god samhandling! 

Hvordan: 

Gjør det enkelt. Sett av 5 - 10 minutter. Still tre enkle spørsmål til gruppen: 

 • Hva fungerte bra?
 • Hva kan bli bedre?
 • Hva bør vi gjøre mer/mindre av eller annerledes? 
Prosessevaluering

For å bygge styrke i gruppen anbefales evaluering av prosessen med ujevne mellomrom. Prosessevaluering kan gjøres etter et fullført møte, eller når en konkret oppgave er landet, men dere kan fortsatt være underveis i prosessen. Hensikten er å gi deltakerne tid til å hente ut det verdifulle med prosessen, og komme med alternativer til de elementene som ikke fungerer like bra for gruppen. 

Eksempler på elementer for å vurdere prosessen: 

 • Engasjement:  Eget engasjement? Gruppens innsats? Prosesslederens fremtoning? 
 • Informasjon : Får deltakerne den informasjonen de trenger når de trenger den? Er det valgt hensiktsmessige informasjonskanaler? 
 • Kommunikasjon:  Hvordan fungerer kommunikasjonen mellom prosessleder og deltakerne? Og deltakerne seg i mellom?
 • Rollefordeling:  Er rollefordelingen i gruppen hensiktsmessig fordelt? Hvordan, hvis noe, utspiller maktforholdene seg i gruppen? 
 • Gjennomføring:  Har møtegjennomføringen god flyt?
 • Metodebruk:  Hvilken form gir best motivasjon og engasjement i arbeidet vårt? Hvilke metoder resulterer i økt energi og innsats? 
 • Tidsbruk:  Brukes tiden effektivt? Hvilke elementer må det brukes mer eller mindre tid på? 

Hvordan

 1. Fokuser på noen av elementene over når dere gjennomfører prosessevalueringen. Velg de elementene som er mest relevant der dere står i prosessen. 
 2. Gjennomfør evaluering etter prisippet IGP - bruk noen minutter individuelt først, gå deretter sammen i smågrupper - før vi samler oss i en plenumssamtale.
Oppdatert: 5. desember 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord