Ansatte på lederlønnskontrakter

Lederlønnskontrakter er en egen form for avtaler mellom ansatte og statlige arbeidsgivere.

Enkelte lederstillinger i staten er omfattet av den såkalte lederlønnsordningen i staten. Ledere som omfattes av ordningen inngår særskilte lederlønnskontrakter med sin arbeidsgiver.

Statens lederlønnssystem ble etablert i 1991. Ordningen kobler statlige topplederes resultater og lønn tettere sammen, og legger til rette for økt mobilitet i topplederstillingene.

Ikke alle topplederstillinger i staten er plassert i systemet. Stillingens ansvar, omfang og kompleksitet avgjør om den innplasseres.

Lederlønnsordningen administreres av Kommual- og moderniseringsdepartementet.

Om lederlønnskontrakter (regjeringen.no)

Oppdatert: 29. desember 2017

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord