Lærling i sikkerheitsfaget

Les om kva det vil seie å ha ein lærling i sikkerheitsfaget, oppgåver som passer og kor i verksemda lærlingen kan jobbe.

Endringar i trusselbiletet og eit stadig sterkare krav til sikkerheit i samfunnet krev kompetanse om tiltak kring sikkerheit i ulike situasjonar.

Sikkerheitsfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøving som kan forebygge og redusere konsekvensar av uønska hendingar som uhell, ulykker og kriminelle handlingar.

Oppgåver til lærlingen

Ein lærling i sikkerheitsfaget skal få jobbe med:

  • Planlegging
  • Operativt arbeid
  • Rettleiing
  • Dokumentasjon
  • Kvalitetssikring

Opplæringa skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om:

  • Risikovurderingar
  • Tiltak kring sikkerheit
  • Beredskap
  • Konflikthåndtering
  • Organisering av arbeidet på ein skadestad

Vidare skal lærlingen lære å bruke regelverk om etikk, helse, miljø og sikkerheit i arbeidet sitt.

Lærlingen skal og lære korleis ein møter behov kundar måtte ha og krav til lønsemd i verksemda.

I lenka under finn du forslag til tverrfaglege oppgåver i faget som kan vere ein del av den interne opplæringsplanen.

Tverrfaglige tema i sikkerhetsfaget.docx
docx 17.09 KB

Vektar eller sikkerheitsmedarbeider

Lærlingar i sikkerheitsfaget kan jobbe som vektarar eller sikkerheitsmedarbeidarar i verksemder som driv med vakthald.

Støtte frå OK stat

Opplæringskontoret OK stat støtter statlege verksemder i å rekruttere lærlinger og følge dei opp.

Andre lærefag

Oppdatert: 30. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.