Topp tre temaer HR i staten vil høre mer om i 2024

Bruk av kunstig intelligens i HR og tillitsbasert ledelse er noen av temaene HR i staten er opptatt av nå i starten av 2024.

Nylig var Arbeidsgiverportalen på HR Norges konferanse for HR i offentlig sektor på Lillehammer. På utstillertorget hadde vi mange spennende samtaler med deltakerne fra statlige virksomheter om hva som opptar dem om dagen.

Hva blir mest nyttig for HR å vite mer om i 2024?

Vi ba brukerne våre om å stemme på hvilke tema de synes er mest nyttige å høre mer om nå i 2024.

Nedenfor gir vi deg topp tre på denne listen og tipser dere om aktuelle verktøy og fagsider som vi allerede har på portalen. Kanskje er dette temaer dere allerede jobber med?

Kunstig intelligens (KI) på topp

Det er kanskje ikke overraskende at kunstig intelligens eller KI topper listen over temaer HR vil høre mer om i 2024. Spesielt er det spørsmål knyttet til Chat GPT. Dere lurer på alt fra hvordan ta det i bruk, hvilke type oppgaver som egner seg til å løses med KI, sikkerhet og lov- og regelverk rundt bruk av kunstig intelligens.

Vi kommer til å gi mer stoff og informasjon om dette på Arbeidsgiverportalen i 2024, men allerede nå kan du sjekke ut disse sidene.

Kompetansestyring er høyt på alles agenda

Det er helt tydelig at virksomhetene opplever at det er behov for å jobbe strategisk og langsiktig med kompetansestyring.

Dette er arbeid som må gjøres rundt det å rekruttere, og ikke minst utvikle og beholde kompetansen virksomhetene allerede har.

Snart kommer det en ny arbeidsgiverstrategi i staten, og ett av hovedmålene i strategien er kompetanse. Dette vil være et viktig område for oss i DFØ å jobbe med i årene som kommer.

Like før jul publiserte vi mer innhold og verktøy på våre sider om strategisk kompetansestyring. Her finner du også det strategiske kompetansemålbildet for staten om hva ledere og medarbeidere i staten bør ha kompetanse om. Målbildet er utarbeidet av Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Departementet for forvaltning og digitalisering (DFD). Du finner dette og flere verktøy på sidene under:

På Læringsplattformen finner du også  et kort og praktisk e-læringskurs i kompetanseledelse.

Tillitsbasert ledelse i praksis

Hvordan kan vi sikre at vi både rekrutterer og utvikler ledere som jobber tillitsbasert? Og hvordan kan vi jobbe med tillitsbasert ledelse i egen virksomhet? Dette var det tredje største temaet fra våre HR-kolleger i staten.

Se våre fagsider for hvilke verktøy vi tilbyr per nå:

Verktøy og fagsider på de andre temaene

Fortsatt sa mange at rekruttering står høyt på agendaen også i 2024. Det samme gjør nye måter å jobbe på og flere lurte også på samspillet mellom styring og ledelse.

Her finner du mer informasjon om praktiske verktøy for dette på portalen.

I 2024 er vi i gang med en rekke pop-up cafeer som du kan melde deg på.
Les mer her:

Nye måter å jobbe på - her kommer det egne sider i løpet av 2024. Men har du sett våre sider om å lede prosesser og møter?

Jobber du med styring, så skal du gå til sidene om virksomhetsstyring på dfo.no.

Publisert: 1. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.