To områder hvor GPT-teknologi kan gjøre HR-arbeidet enklere

HR- og teknologianalytiker Josh Bersin mener det særlig er to HR-oppgaver som den mye omtalte GPT-teknologien raskt kan gi stor nytteverdi.

" "
Foto: Colourbox
Kunstig intelligens blir en stadig større og naturlig del av arbeidshverdagen, også for HR.

GPT står for «Generative Pre-trained Transformer» og GPT-modeller er trente på store datasett, slik at du får en tekst som er sammenhengende og naturlig. Basert på GPT-teknologi er det mulig å lage ulike verktøy, som for eksempel en chatbot tilpasset din virksomhet og fagområde.  

Egen chatbot med GPT-teknologi

Bersin forteller i sin podkast at det er mulig å oppdatere og «mate» chatboten med virksomhetens data og informasjon. Dette kan automatisere og være et verktøy inn i flere teksttunge HR-oppgaver og HR kan dermed bruke mer tid på den strategiske delen ved oppgaven.   

Hør Bersin fortelle hvordan han mener kunstig intelligens kan endre HR-faget:

Rekruttering og kompetansetiltak 

Bersin mener  teknologien kan brukes på flere HR-områder, men det er spesielt to han mener er spesielt aktuelle: 

GPT og stillingsannonser

1. Ved rekruttering mener Bersin at GPT enkelt kan brukes til å skrive forslag til stillingsannonser, hvor du kan tilpasse innholdet, «tonen» og språket til målgruppen du vil nå. Han tilføyer også at GPT-modeller kan utvikle stillingsannonser tilpasset virksomhetens behov for kompetanse og ferdigheter.  

GPT og utvikling av kompetansetiltak

2. Videre kan GPT-modeller også være nyttige verktøy når det kommer til utvikling av læring- og kompetansetiltak i virksomheten. Her kan forslag til utvikling av materiell til læring- og kompetansetiltak effektivt produseres tilpasset ønsket tema eller behov. 

Vær oppmerksom, vurder og kvalitetssjekk  GPT-materiale

Selv om GPT-modeller ser ut til å være en lovende teknologi, er det viktig å være oppmerksom på at de kan produsere tekst og forslag som ikke er helt nøyaktig.

Er modellen «matet» med et skeivt datagrunnlag, får man også  svar som ikke reflekterer temaets fulle bredde. Det er derfor viktig at du har den kompetansen som kreves til å kvalitetssjekke innholdet.  

GPT og personvern

Ny teknologi åpner også opp for nye utfordringer. Og for GPT spesielt må man gjøre personvernvurderinger av hvilken informasjon man legger inn i teknologien. 

For at du skal kunne bruke GPT-teknologi som et optimalt verktøy, er det viktig å være oppdatert på teknologien og forstå dens begrensninger og muligheter.

Test ut GPT-teknologi gjennom OpenAI sin ChatGPT 

ChatGPT er en av flere store språkmodeller som er basert på GPT-teknologi, som er utviklet av OpenAI.  

ChatGPT kan være en fin måte å bli kjent med GPT-teknologi på, for å vurdere om din virksomhet ønsker å lage en egen intern chatbot ved bruk av GPT-teknologi.

Vær oppmerksom på at det du "mater" inn i ChatGPT deler du med OpenAI. Sensitive data må derfor ikke legges inn.

Du kan teste ut verktøyet ved å opprette en gratis bruker på https://chat.openai.com/. Der kan du for eksempel spørre om «Tips til hvordan skrive en god stillingsannonse» eller spørre om forslag til innhold og utforming til ditt neste kompetansetiltak. 

Erfaringer med GPT-teknologi?

Vi vil gjerne høre fra virksomheter som tester ut GPT-teknologi og erfaringer du og din HR-seksjon gjør dere rundt dette.

Send en epost til Malinruud.andersen@dfo.no.

Publisert: 5. mai 2023 Oppdatert: 7. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.