Statens personaldirektør: - Viktige temaer på agendaen høsten 2023

Neste års hovedoppgjør, ny lederplattform og arbeidsgiverstrategi er noen av temaene som Arbeidsgiverpolitikks avdeling (APA) har på agendaen i høst. Se personaldirektørens orientering.

Statens personaldirektør Gisle Norheim gir i videoen over en kort orientering om noen av sakene som Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) jobber med høsten 2023.

Hovedoppgjøret i staten 2024

Arbeidsgiverpolitisk avdeling i KDD er godt i gang med å forberede neste års hovedoppgjør, sammen med partene i staten.

Ett viktig punkt de skal se på, er om man skal gå fra to hovedtariffavtaler til en avtale igjen.

Lytt til podkast fra Statens arbeidsgiverstøtte om forberedelser til lokale forhandlinger:

Disse særavtalene skal forhandles

Norheim nevner også at en håndfull særavtaler skal forhandles i høst og at det kommer orienteringer om dette når de er i havn, gjennom personalmeldinger.

  • Særavtalene som skal opp til forhandling i høst er:
  • Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs
  • Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereiser og ved stasjonering i utlandet
  • Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs, mv.
  • Særavtale om medregning av permisjon med lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i Statens pensjonskasse (Permisjonsavtalen)
  • Særavtale om ferie for statsansatte

Gi innspill på ny lederplattform og arbeidsgiverstrategi

APA skal lage en ny lederplattform for staten og revidere arbeidsgiverstrategien. Under Statens arbeidsgiverkonferanse 2023 på Lillestrøm, vil du få anledning til å gi innspill til disse.

Tre store forsknings- og utviklingsprosjekter

Norheim forteller om forskning- og utviklingsprosjekter de er i gang med, både sammen med partene og egeninitierte.

Aktuelle prosjekt er

Lederlønnssystemet og embetsmannsordningen

APA følger opp rapporten for lederlønnssystemet og NOU-en om embetsmannsordningen i staten.

Ser på statsansatteloven

Sammen med hovedsammenslutningene jobber APA med å se på aspekter av statsansatteloven og noen aspekter ved den.

Husk de regionale samarbeidskonferansene

Personaldirektøren oppfordrer arbeidsgivere til å følge med når de regionale samarbeidskonferansene våren 2024 annonseres. Dette er viktige konferanser rundt partssamarbeid og medbestemmelse, og det er viktig at arbeidsgivere melder seg på.

Publisert: 7. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.