Utredning om transpersoner og personer med kjønnsinkongruens sine erfaringer i arbeidslivet i statlig tariffområde

Hvordan skape inkluderende arbeidsplasser - også for transpersoner og personer med kjønnsinkongruens? Kommunal- og distriktsdepartementet søker virksomheter som kunne tenke seg å fortelle om sine erfaringer på området.

Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold har blant annet som mål å få økt kunnskap om transpersoner og personer med kjønnsinkongruens' erfaringer i arbeidslivet - for å sikre et mer inkluderende arbeidsliv.

Vil vite mer om erfaringer i statlig tariffområde

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvaret for et tiltak i denne handlingsplanen: Innhente kunnskap om transpersoner og personer med kjønnsinkongruens sine erfaringer i arbeidslivet i statlig tariffområde.

Utredningsoppdraget er forankret i en partssammensatt IA-gruppe i staten og finansiert via Hovedtariffavtalene pkt. 5.3.2.

Ønsker du å delta i undersøkelsen?

Som et ledd i utredningsoppdraget vil det gjennomføres en caseundersøkelse av virksomheter innenfor statlig tariffområde som har erfaring med transpersoner og personer med kjønnsinkongruens på arbeidsplassen.

KDD ønsker å intervjue ledere, HR-representanter, tillitsvalgte og ansatte med ulike transerfaringer- både om gode praksiser, utfordringer som kan oppstå og hvordan de søkes løst.

Ta kontakt:

Ønsker du å vite mer om prosjektet, eller tenker at virksomheten kan delta,
kontakt prosjektleder Camilla Stub Lundberg på telefon 40852158, eller på e-post luca@oslomet.no.

Transpersoner og personer med kjønnsinkongruens som er ansatt i statlige virksomheter, kan også kontakte prosjektleder direkte for spørsmål knyttet til undersøkelsen og til deltakelse.

Publisert: 22. august 2023 Oppdatert: 24. august 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.