Nye reisesatser for 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser. De nye satsene gjelder fra 1. juni 2020, og omfatter både satser innenlands og satser utenlands.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene ble 4. mai 2020 enige om ny «særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» og ny «særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge».

Partene er enige om å videreføre avtaletekst, med justering av enkelte satser.

Avtalene har virkning fra 1. juni 2020 til og med 28. februar 2021.

Vil gjennomgå reiseavtalene i perioden

Partene vil i løpet av avtaleperioden gjennomgå reiseavtalene i sin helhet, med tanke på å tilpasse avtalene til dagens arbeidsliv og organisering, herunder:  

 • Muligheter for å slå sammen innenlandsavtalen og utenlandsavtalen
 • Forenkling og klargjøring av språk
 • Klargjøre virkeområde, omfang og definisjoner
 • Fastsette prinsipper for utgiftsdekning på tjenestereise
 • Fastsette prinsipper for arbeidstid på reiser
 • Hvordan klima- og miljøhensyn kan ivaretas på tjenestereise.

Nytt i innenlandsavtalen

 • reiser over 12 timer med overnatting: udokumentert sats fra 780 kroner til 801 kroner.
 • reiser fra og med seks timer til og med 12 timer: udokumentert sats fra 307 kroner til 315 kroner.
 • reiser over 12 timer uten overnatting: udokumentert sats fra 570 kroner til 585 kroner

Nytt i utenlandsavtalen

 • kompensasjonstillegg ved reiser i utlandet: fra 531 kroner til 548 kroner.
 • Satser utenlands ligger i vedlegg 2 i protokollen for utenlandsavtalen. 

Før 1. juni er det dagens avtaler og satser som gjelder. De finner du her:

PM-2020-10: Nye særavtaler om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (lovdata.no)

Publisert: 5. mai 2020 Oppdatert: 1. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.