Statens satser innenlands

Her finner du statens satser for reise og kost innenlands.

Hva er en innenlandsreise?

En innenlandsreise er pålagte eller godkjente reiser i Norge, Svalbard, Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen og til Antarktis og biland, som er områder underlagt norsk kontroll.  

Utgifter til kost (§ 9)

For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-d):

a) Reiser over 12 timer med overnatting

ulegitimert sats på 825 kroner

b) Reiser fra og med seks timer og til og med 12 timer

ulegitimert sats på 324 kroner

c) Reiser over 12 timer uten overnatting

ulegitimert sats på 603 kroner
d) Reiser som varer utover hele døgn Kost dekkes etter b) eller c)

Skatteetaten opererer også med «pensjonatsats» og «brakkesats». Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene.

Måltidstrekk av utgifter til kost

Måltidstrekk av utgifter til kost dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren:

  • Frokost: 20 prosent av den aktuelle satsen
  • Lunsj: 30 prosent av den aktuelle satsen
  • Middag: 50 prosent av den aktuelle satsen

Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.

Utgifter til overnatting (§10)

Utgifter til hotell eller lignende

Dekkes etter regning

Hvis det ikke er utgifter til hotell eller liknende, og hvis arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting

ulegitimert sats på 435 kroner

Bruk av egen bil (§6)

Kilometergodgjørelse   4,03 kroner per kilometer

Mer informasjon om bruk av egen bil, se Skatteetatens nettsider.

Tilleggssatser:

For kjøring på skogs- og anleggsveier

1,00 kroner per kilometer
Bruk av tilhenger 1,00 kroner per kilometer
Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag 1,00 kroner per kilometer

Bruk av andre egne fremkomstmidler (§7)

Motorsykkel over 125 kubikkcentimeter (ccm) 2,95 kroner per kilometer
Moped og motorsykkel opp til og med 125 kubikkcentimeter (ccm) 2,00 kroner per kilometer
Snøscooter og ATV 10 kroner per kilometer
Båt med motor 7,50 kroner per kilometer
Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag 1,00 kroner per kilometer per arbeidstaker
Oversikt over tidligere ulegitimerte satser innenlands

 

Oppdatert: 13. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord