NAV har gått konkret til verks i sitt arbeid med tillitsreformen

For å sette tillitsreformen på agendaen, lagde NAV konkrete samtalepakker til ledere for at de skulle snakke om tillit i egen enhet. – For å vite hva som utfordrer handlingsrommet og tilliten i NAV, måtte vi starte med å få opp smertepunktene ute i enhetene, sier direktør Silja Ildgruben.

" "
Foto: NAV
Tillitsreformen er blitt satt på kartet i alle enheter i NAV.

Regjeringens tillitsreform skal bidra til at virksomhetene tenker nytt og dermed kan levere bedre tjenester til brukerne sine. For å få til det bør virksomhetene legge til rette for at førstelinja tas med på og foreslår endringer.

Fikk tillitsreformen i tildelingsbrevet

NAV fikk i oppdrag i sitt tildelingsbrev å se på tillit og iverksette tillitsreformen i virksomheten. Med utgangspunkt i oppdragene i tildelingsbrevet 2022 har Arbeids- og velferdsdirektoratet derfor, sammen med organisasjonene, vedtatt et mandat som blant annet beskriver organisering, arbeidsmåter og prioriterte oppgaver i dette arbeidet.

For å lykkes med tillitsreformen, fremheves det i mandatet at det er viktig at arbeidet integreres i etatens arbeid med å operasjonalisere virksomhetsstrategien. På den måten blir tillitsreformen en del av, og et premiss for, det ordinære og pågående arbeidet med å utvikle Arbeids- og velferdsetaten.

Tillitsreformen utfordrer kjent metodikk

— Dette er en annerledes reform. Den utfordrer metodikken vi gjerne har brukt før, fordi vi har vært vant til at reformer skjer ovenfra og ned. Nå skal vi bare være en pådriver ovenfra, mens arbeidet skal skje nedenfra, sier Silja Ildgruben til Statens arbeidsgiverportal.

Hun er direktør for NAV Økonomi Stønad, og har fått oppdraget å drive tillitsreformen fremover i NAV. NAV har definert partssamarbeidet som en stor del av tillitsreformen.

— Vi har jobbet mye sammen med de tillitsvalgte for å komme fram til et godt mandat for reformen i NAV. Det har vært vel anvendt tid, sier hun Tillitsreformen i NAV handler i stort om å videreutvikle tilliten internt slik at handlingsrommet i førstelinja økes, partssamarbeidet styrkes og at vi må videreutvikle tilliten til bruker, sier hun.

Ildgruben sier det var viktig fort å finne en metode som raskt kunne engasjere og å få i gang gode prosesser i organisasjonen.

Laget samtalepakker for enhetene og tillitsvalgte

— Vi laget egne samtalepakkene for ledere til bruk i egen enhet, for styrking av partssamarbeidet og for brukerutvalggruppene, forteller Ildgruben.

Hensikten med samtalepakkene for tillitsvalgte har vært å sikre at alle partene på alle nivåer i etaten engasjeres, aktiveres og involveres i arbeidet med tillitsreformen. Slik har NAV fått innsikt i hvordan partssamarbeidet faktisk oppleves på alle nivåer.

For samtalepakkene til ledere har hensikten vært å engasjere medarbeiderne i hva tillitsreformen betyr for egen enhet og identifisere forbedringsområder.

Samtalene skal gi et grunnlag for å jobbe med tillit over tid.

Last ned samtalepakkene for tillitsreformen i NAV

Samtalepakke for ledere om tillitsreformen til bruk i egen enhet
pdf 2.26 MB
Samtalepakke for medbestemmelsesapparatet om tillitsreformen i NAV
pdf 1.94 MB

Hva hindrer tilliten i NAV?

Samtalepakkene er bare en del av et stort innsiktsarbeid for å få opp smertepunktene i den relasjonelle og strukturelle tilliten innad i en svært stor organisasjon. Ildgruben sier de ba spesielt om tilbakemelding på de strukturelle utfordringene. Tilbakemeldinger om hvor skoen trykket for flere, var blant annet lite smidig regelverk, samhandling med andre enheter og innad i linja. Og ikke minst hvordan mål- og resultatstyring oppleves av ledere og medarbeidere.

— Det er stor forskjell på hvordan det siste utøves ulike steder i NAV, så det skal vi blant annet se mer på, forteller Ildgruben.

Ringvirkninger av tillitsarbeidet

Hun sier de har fått mange gode tilbakemeldinger på samtalepakkene de har gitt ut. Ildgruben sier at det genereres mange «spin-off» effekter av at tillit settes på agendaen i NAV.

— Vi har sett at å sette medvirkning på agendaen har gitt flere gode diskusjoner som i seg selv øker tilliten, og at de ulike enhetene selv har kommet med forslag til hvordan de kan forbedre prosesser lokalt, men også på det strukturelle plan. Vi ser at å legge til rette for slike samtaler har vært med på aktivere medarbeidere i NAV mye bredere enn vi trodde, sier Ildgruben.

Innsiktsarbeid om mål- og resultatstyringen i organisasjonen

NAV sendte ut en spørreundersøkelse til alle medarbeidere i innsiktsarbeidet der de spurte hvordan medarbeiderne opplevde at handlingsrommet ble utfordret av mål- og resultatstyringen i organisasjonen.

Du kan se spørsmålsbatteriet de brukte her:

Spørsmålsbatteri til spørreundersøkelse om tillitsreformen i NAV
pdf 640.06 KB
Publisert: 22. juni 2023 Oppdatert: 29. juni 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.