Det er på tide å planlegge sommerferie igjen!

Du som arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstaker tar ut all ferie hvert år. Å fastsette ferietidspunkt i god tid gir forutsigbarhet både for deg som arbeidsgiver og for arbeidstaker.

Du som arbeidsgiver:

  • skal i god tid før ferien skal avvikles, diskutere tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte
  • har siste ord i saken hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige
  • har ikke anledning til å stryke den lovfestede ferien, og betale ut lønn for feriedagene.

Arbeidstaker:

  • kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie, senest to måneder på forhånd
  • kan kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni–30. september
  • kan i tillegg kreve å få avvikle en uke sammenhengende av de resterende dagene
  • kan si nei til å avvikle ferie hvis feriepengene de har opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver, ikke dekker lønnsbortfallet under ferien

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig inngå avtale om overføring av inntil to uker av den lovfestede ferien til neste år.

Les mer om ferie her på portalen:

Publisert: 26. april 2022 Oppdatert: 27. april 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord