Kripos – Lederutviklingsprogram

Kripos søkte om midler innenfor temaet «Organisasjons og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere» og ble tildelt kr. 600 000.

Om prosjektet

Kripos har gjennomført et obligatorisk lederutviklingsprogram for alle ledere med personalansvar. Programmet besto av tre elementer av aktiviteter: frokostmøter, samlinger og trio-samtaler.

Prosjektet har hatt som mål å gi ledere økt selvinnsikt knyttet til egen person og preferanser, og hvordan dette påvirker utøvelse av ledelse, inkludert samhandlingen med medarbeidere. Målet var også å gjøre ledere mer bevisst på hvordan man som endringsleder kan bidra til gode endringsprosesser. I dette ligger også viktigheten av å involvere medarbeidere, kommunikasjon og formelle prosedyrer med tillitsvalgte for å sette ytterligere søkelys på samhandling, kultur og medarbeiderskap. At alle ledernivåer var involvert i programmet, opplevdes som positivt.

Involvering av de tillitsvalgte

Lederutviklingsprogrammet ble drøftet i IDF der tillitsvalgte ga innspill i forkant av programmet. De har jevnlig blitt informert om status, prosess og gjennomføring av programmet.

Kontaktperson for prosjektet: Cathrine Staerfelt

Oppdatert: 26. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord