Topplederforum - verdifull sparring med andre toppledere i staten

— Vi var så fornøyde med både nettverksgruppa og oppstarten vi fikk gjennom Topplederforum at vi skal fortsette å møtes etter at opplegget til DFØ nå er ferdig, forteller direktør ved DOGA, Tor Inge Hjemdal. Nå kan du som er toppleder melde deg på Topplederforum for 2024.

— Vår nettverksgruppe bestod av syv virksomhetsledere. Å bli bedre kjent med andre ledere i samme funksjon har rett og slett vært veldig nyttig! Vi har delt kunnskap og erfaringer, og hatt gode diskusjoner om felles utfordringer, forteller Tor Inge Hjemdal – direktør på DOGA. Han var en av 90 deltakere i det nye, nettverksbaserte utviklingstilbudet for topplederne i staten i 2023.

9 av 10 deltakere, som deltok på Topplederforum i 2023, vil anbefale dette tilbudet til sine lederkollegaer i staten. Og nå kan det altså bli din tur. 

— Vi vet at mange toppledere ønsker seg en arena for fortrolig dialog, sparring og utveksling av -erfaringer, og dette er bakgrunnen for at vi etablerte Topplederforum i 2023, sier Kirsten Eidsaa Hall i Topplederforumstaben i DFØ. 

Direktør i DOGA Tor Inge Hjemdal
Foto: DOGA
Direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA sier Topplederforum fra DFØ var en god arena til å finne nettverk med andre toppledere.

— Topplederforum er ikke et tilbud kun til de som sitter helt på toppen av organisasjonskartet. Vi inkluderer både lederne på nivå 1 og 2 i betegnelsen «toppledere» i staten», understreker Kirsten.  

I løpet av fjoråret deltok nesten 90 toppledere. En tredjedel av deltakerne var direktører og virksomhetsledere, resten var ledere på øverste nivå i virksomheten og en del av toppledergruppa. 

Struktur og forutsigbarhet i nettverket er viktig

— En moden og god tilnærming i utviklingen av et nettverkstilbud til topplederne i staten fra DFØ sin side, sier Jan Olav Baarøy, som er direktør i Norec.

— DFØ tilrettela gjennom gode rammer og ga oss jevnlig en dult eller en oppfordring, men holdt akkurat passe avstand til at vi selv måtte ta ansvar for å gjøre nettverkstreffene til en nyttig arena, sier han.  

Når du melder deg på Topplederforum, er det en forutsetning at du har mulighet til å delta på oppsatte tidspunkt for både fellessamlinger og nettverkstreff. I en travel lederhverdag erfarer vi i DFØ at dette bidrar til forpliktelse ovenfor hverandre og tilstedeværelse.

Fjorårets deltakere understreker at godt oppmøte er en forutsetning for at nettverket skal fungere godt. Evalueringen viser at det er en klar sammenheng mellom oppmøte og hvordan deltakerne opplevde faktisk utbytte av nettverket.  

Oppdaget både felles utfordringer og konkrete løsninger 

Deltakerne på det første kullet var ledere i virksomheter med alt fra 50 til 7500 ansatte. En gjennomgående tilbakemelding fra deltakerne var at de hadde overraskende mye til felles, både når det kommer til utfordringer, engasjement og tankesett. 

Direktør i Norec Jan Olav Baarøy
Foto: Norec
Direktør Jan Olav Baarøy i Norec sier at nettverket hans gjennom Topplederforum fikk akkurat passe dytt fra DFØ slik at det ble et fint og fungerende nettverk.

Samtalene i nettverksgruppene handlet om alt fra de store flokete samfunnsutfordringene til det helt konkrete. Deltakerne opplevde at det strukturerte opplegget på Topplederforum gjorde det mulig å stoppe opp og reflektere over hvordan de faktisk løser ting i egen lederrolle og i egen virksomhet, i lys av andres ledelsespraksis og erfaringer.

Å møte hverandre på tvers av sektorer, fagområder og styringslinjen ga mulighet for kvalifisert sparring om konkrete problemer eller prosesser de sto i akkurat da, på en måte som umiddelbart kunne anvendes i egen hverdag.   

Å bygge trygghet i et nettverk 

— Når vi snakker med deltakerne i målgruppen, får vi ofte høre at man som toppleder står litt alene. Deltakernes tilbakemeldinger etter Topplederforum 2023 bekrefter at vi langt på vei har fått til mye av det vi håpet å oppnå, sier Kirsten i DFØ.

8 av 10 deltakere opplevde høy grad av trygghet og tillit i nettverksgruppas samtaler, og 8 av 12 nettverksgrupper vil fortsette å møtes etter at Topplederforum er over for deres del.  
 
— Både forskning og erfaringene vi har fra tilsvarende tiltak viser at det tar litt tid å bygge trygghet i en gruppe. Dess bedre man kjenner hverandre, dess lettere er det å gå litt i dybden, vise sårbarhet og klare å utfordre hverandre konstruktivt. At flertallet av deltakerne ikke opplever å være «ferdig snakket» etter ett år, betyr at de ser at utbyttet kan bli enda bedre etter hvert som nettverksgruppa blir bedre kjent, sier Kirsten.

Dette er Topplederforum
  • Mindre nettverk – inndeling i nettverksgrupper med 6 - 8 medlemmer  
  • Forutsigbarhet - nettverksgruppene treffes 5 ganger i løpet av perioden  
  • Relasjonsbygging– opptak i kull for å bygge relasjoner på tvers i det store lederfellesskapet   
  • Kontinuitet – et fast, årlig tilbud der du melder deg på for ett år  
  • Tilrettelagt – DFØ støtter nettverksgruppene med metodikk, oppfølging og praktiske verktøy.  
  • Kompetent – vi som jobber med Topplederforum er erfarne rådgivere på ledelsesområdet  

Er du i målgruppen, og klar for litt faglig-personlig utvikling i 2024?

Få mer informasjon og meld deg på Topplederforum for 2024


 

Publisert: 15. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.