Bli med i nettverk for administrasjonssjefer i staten

DFØ drifter og koordinerer et nettverk for administrasjonssjefer i direktoratene. Nå kan du melde deg inn.

Dagens nettverk består av administrasjonssjefer fra over 30 statlige virksomheter. 

Dette får du i nettverket 

I nettverket vektlegger vi erfaringsutveksling og læring av hverandre. Deltagerne i nettverket holder innlegg og deler erfaringer fra egen virksomhet. Vi har tre møter i året og gode erfaringer med å gjennomføre treffene digitalt, slik at du kan delta fra ulike steder i landet.

Nytt nettverksmøte 4. juni 

Det skal være et nytt møte 4. juni fra kl 1130 -12:45. På dette møtet ser vi på hvilke vurderinger det er lurt å gjøre for å få en styring som dekker virksomhetens behov.  

Temaer vi kommer innom vil være mål- og resultatstyring, styringsinformasjon, rapportering, risikostyring, internkontroll, policy/prosedyrer/retningslinjer, planlegging og strategi. 

Agenda for møtet

  • Velkommen v/DFØ  
  • Innlegg fra styringsenheten i DFØ (20 min)  
  • Gruppediskusjoner og erfaringsdeling (30 min)  
  • Oppsummering i plenum (15 min)  

Har du lyst til å bli en del av nettverket? Send en e-post til christina.volen@dfo.no  

Publisert: 29. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.