Kva skjer med lønsoppgjeret?

Når partane i det statlege lønsoppgjeret har vorte samde, er det Stortinget som formelt godkjenner rammene. I år gjer Stortinget dette 16.juni.

I tillegg til å vedta dei økonomiske rammene for oppgjeret, beslutta Stortinget også korleis dei uorganiserte skal handsamast i lokale forhandlingar.

Lokalt brev og opplæringskonferanse

Dei statlege verksemdene vil få orientering om innhaldet i dette i det faste brevet om årets forhandlingar frå Kommunal- og distriktsdepartementet, og i KDD sin opplæringskonferanse den 20. juni.

KDD har lova at brevet skal gå ut før opplæringskonferansen slik at verksemdene får eit best mogleg utgangspunkt for å stille spørsmål kring den aktuelle situasjonen hjå dei lokalt under opplæringskonferansen.

Les meir om lønsoppgjeret på sidene våre:

Publisert: 15. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord