Lederpraksis som fremmer kultur for innovasjon

På disse sidene får du som leder en kortfattet innføring i hvilken lederpraksis som fremmer kultur for innovasjon. Sidene følger innovasjonsmodellen som beskriver ferdigheter, tankesett og praksis som fremmer innovasjon.

Modell for kultur for innovasjon
Modell: Innovasjonsmeldingen
Kultur for innovasjon-modellen viser ferdigheter, tankesett og praksis som fremmer en innovasjonskultur. Modellen er forklart gjennom teksten på denne nettsiden.

Innovasjonsmeldingen, «En innovativ offentlig sektor – kultur, ledelse og kompetanse» (Meld. St. 30 2019-2020), beskriver kjennetegn som fremmer innovasjon i en organisasjon.

I kjernen av modellen ligger evnen til å bygge en kultur preget av nysgjerrighet, mot og åpenhet, hvor du finner lederpraksiser som underbygger din virksomhets eller enhets evne til å se muligheter og vise retning, vise tillit og risikovilje, innby til samarbeid og involvering, samt lære og endre praksis. Dette er ferdigheter du og dine medarbeidere kan trene på.

I høyremenyen finner du lenker til læringsfilmer for hver ferdighet i modellen, og tilhørende refleksjonsspørsmål du kan benytte individuelt eller i ditt team eller ledergruppe.

Lederpraksis som fremmer evnen til å se muligheter og vise retning

Å løse et problem handler ikke bare om her og nå. Det handler også om hva løsningen kan bety for og i fremtiden, og i en helhet.

Lederpraksis som bygger tillit og risikovilje

Risikostyring handler om å ha oversikt over risikofaktorene, iverksette tiltak for å redusere eller fjerne risiko, og avklare hvilken risiko dere er villig til å leve med.

Lederpraksis som øker samarbeid og involvering

Hvordan skal du lede for å skape et lag som er åpne for å lære av andre, og som tar innover seg andre perspektiver og kunnskap.

Lederpraksis som bidrar til å lære og endre praksis

Læring i denne sammenheng handler både om å forstå hva som er problemet og hvordan du som leder kan bidra til å endre etablert praksis.

Oppdatert: 9. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.