Til deg som ønsker å bli ansatt gjennom traineeprogrammet

Har du nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en og høyere utdanning? Da er du i målgruppen for traineeprogrammet i staten. Her kan du lese om hva traineeprogrammet kan tilby deg.

Intervju med tidligere ansatt i traineeprogrammet:

 Les intervjuet:  - I mange utlysningstekster står det «relevant erfaring». Det har jeg nå

Traineeprogrammet i staten er rettet mot deg som er jobbsøkende, og som har nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en. Du må også ha høyere utdanning fra universitet eller høyskole.

Stillingene lyses ut av virksomhetene

Det er virksomhetene som lyser ut stillingene i traineeprogrammet. Stillingene er midlertidige. Du kan ansettes i inntil to år, med mulighet for forlengelse i inntil ett år. Varigheten på stillingene vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet. Virksomheten har også anledning til å gjøre om stillingen til fast stilling etter gjennomført traineeperiode, uten at stillingen utlyses på nytt.

Som ansatt i traineeprogrammet skal du ikke sirkulere i ulike avdelinger, men fylle en vanlig stilling i en virksomhet. Det er ikke gitt at stillingen må være en 100 prosent stilling. Dette avgjøres ut ifra virksomhetens behov og dine tilretteleggingsbehov.

Stillingene i traineeprogrammet lyses ut eksklusivt for personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en som er kvalifisert til å ha en stilling i staten. Dette gjøres i henhold til likestillings- og diskrimineringslovens regler om positiv særbehandling.

DFØ tilbyr statlige virksomheter å annonsere sine stillinger i traineeprogrammet på siden under:

Hvem kan søke på stillingene i traineeprogrammet?

For å søke på en stilling i traineeprogrammet, må du ha nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en. For å bli vurdert til stillingen må du klart tilkjennegi at du er i målgruppen ved å erklære i søknaden (krysse av i rekrutteringsverktøyet) at du enten har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  

Søkere med nedsatt funksjonsevne

Søkere med nedsatt funksjonsevne skal oppgi å ha en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen og/eller i arbeidsforholdet. Det forutsettes at den nedsatte funksjonsevnen ikke viser til forbigående og/eller er bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonen i nevneverdig grad. Arbeidsgiver kan ikke spørre deg om diagnose, og du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle. Du kan bli spurt om dine tilretteleggingsbehov, og det kan være lurt å ha tenkt gjennom dette på forhånd av et eventuelt intervju.

Søkere med hull i CV-en

Søkere med hull i CV-en må på søknadstidspunktet til sammen ha vært utenfor arbeid, utdanning eller opplæring i minst to år de siste fem årene. Fraværet må skyldes rus, soning eller sykdom, herunder psykisk sykdom, eller søkeren må i fraværsperioden ha vært aktivt arbeidssøkende.

Det er virksomhetene som utfører rekrutteringsprosessen. Virksomheten har rett til å spørre om tilretteleggingsbehov og kan be om ytterligere dokumentasjon for å verifisere at du er i målgruppen for programmet, men kan ikke rette spørsmål om din diagnose eller andre forhold i henhold til diskrimineringsgrunnlagene.

Medarbeiderutviklingsprogram

Alle som ansettes i stillinger i traineeprogrammet vil få tilgang til et digitalt medarbeiderutviklingsprogram fra DFØ. Du kan se opplæringen under ved å lage deg en bruker på Læringsplattformen. Læringsløpet består blant annet av en mentorordning, der du får utnevnt en mentor fra samme virksomhet som følger deg i programperioden.

 

Har du spørsmål?

Lurer du på noe knyttet til lov- og avtaleverk, ta kontakt med Statens arbeidsgiverstøtte. Ønsker du melde inn en traineestilling, eller har spørsmål knyttet til rekrutteringspraksis, ta kontakt med Traineeprogrammet i staten.

Oppdatert: 21. april 2022

Kontakt

Traineeprogrammet i staten

traineeprogrammet [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord