Ledige stillinger i traineeprogrammet

Her finner du utlyste stillinger for traineeprogrammet når virksomheter melder dem inn. Stillingene lyses ut kontinuerlig av virksomhetene i staten. Denne siden oppdateres jevnlig.

Du finner mer informasjon om stillingene i stillingsannonsene. Utlysningene er sortert etter søknadsfrist, det vil si at de nyeste kommer først. Vi gjør oppmerksom på at det er frivillig for virksomhetene å melde inn sine stillinger til denne siden. Oversikten er derfor ikke uttømmende.

Derfor bør du søke traineeprogrammet i staten

Oversikt over ledige stillinger

VirksomhetStedStillingstittelFagområdeFrist
Miljødirektoratet. Søk stillingen!OsloRådgiver/
seniorrådgiver
Samfunnsøkonomi/
Siviløkonomi
12. august 2022
Statsforvalteren i Nordland. Søk stillingen!BodøJuristPlan- og bygningsrett28. august 2022

Til deg som vurderer å søke

Stillingene i traineeprogrammet i staten er rettet mot deg som har nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en, samt høyere utdanning.  

Med søker med nedsatt funksjonsevne menes en søker som oppgir å ha en reduksjon i funksjonsevnen og som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. Konkret forutsettes det at den nedsatt funksjonsevnen ikke er forbigående og/eller er bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonen i nevneverdig grad.

For å bli regnet inn under definisjonen hull i CV-en må søker ha vært ute av arbeidslivet til sammen to av de siste fem årene. Frivillige opphold regnes ikke som hull i CV-en. Oppholdet må enten skyldes sykdom, rus eller soning, eller så må en ha vært aktiv arbeidssøker uten å få jobb.

Både nyutdannede og personer med lang arbeidserfaring kan søke stillinger i programmet. 

Personer med innvandrerbakgrunn er ikke i målgruppen for traineeprogrammet med mindre de enten har nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en.

Stillingene i traineeprogrammet er midlertidige stillinger. Det er virksomhetene som har utlyser stillingene og er ansvarlig for prosessene rundt rekruttering, tilrettelegging og selve ansettelsesforholdet. Søknadsfrist og varigheten på de midlertidige stillingene varierer fra virksomhet til virksomhet. Du finner mer informasjon om den enkelte stilling i utlysningsteksten.  

Som ansatt gjennom traineeprogrammet får du først og fremst verdifull arbeidserfaring og førstehåndskunnskap om statlig forvaltning.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe knyttet til lov- og avtaleverk, ta kontakt med Statens arbeidsgiverstøtte. Ønsker du melde inn en traineestilling, eller har spørsmål knyttet til rekrutteringspraksis, ta kontakt med Traineeprogrammet i staten.

Oppdatert: 1. august 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord