Statens sykefraværsstatistikk over tid

På denne siden finner du informasjon om utviklingen i sykefraværet i staten, både det egenmeldte og det legemeldte. I grafene kan du se resultatene etter kjønn, alder og departementsområde.

Det totale sykefraværet (egen- og legemeldt) for 3. kvartal 2022 blant statens arbeidstakere var på 4,29 prosent. Det er en nedgang på 0,58 prosentpoeng sammenliknet med kvartalet før, men det er 0,20 prosentpoeng høyere sammenliknet med 3. kvartal 2021, da det totale fraværet var på 4,09 prosent. 

For 3. kvartal 2022 var det totale sykefraværet i arbeidslivet på 6,50 prosent. Sykefraværet i staten er stabilt lavere enn i arbeidslivet generelt.

Merk: SSB informerer om at det har skjedd endringer i tallene de sender over fra og med 1. kvartal 2022. De har også gjort endringer i tallene for 1. kvartal 2021. I tillegg vil skje oppdateringer av tallene for tidligere år høsten 2022.

Sykefravær og betydningen av kjønn og alder

Generelt er sykefraværet for kvinner dobbelt så høyt som for menn, og sykefraværet øker med alderen. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.

Merk: I tabellen for departementene kan de prosentvise utslagene bli store fordi antallet ansatte er lavt. Hvis noen går ut i, eller kommer tilbake fra, langtidssykemelding kan det gi betydelige utslag. 

Ny måte for å beregne sykefraværet

SSB har endret måten å beregne sykefraværet på.

Den nye utregningsmåten gjør at sykefraværsresultatene vil skille seg fra tidligere. SSB leverer statistikk med ny utregningsmåte tilbake til 2018.

I forbindelse med SSBs endring i beregningsmåte presenterer også sykefraværet i staten på en ny måte. Målet er at det skal være lettere å sammenlikne resultatene på tvers av departementsområde, alder og kjønn. 

Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord