Statens sykefravær - statistikk over tid

På denne siden finner du informasjon om utviklingen i sykefraværet i staten, både det egenmeldte og det legemeldte. I grafene kan du se resultatene etter kjønn, alder og departementsområde.

Fakta om tallene i statistikken

 I det statlige tariffområdet ligger sykefraværet relativt stabilt på rundt fem prosent, men det har ikke samme synkende tendens som i arbeidslivet under ett.  Sykefraværsstatistikk i staten

Sykefraværsstatistikken utarbeides pr. kvartal og gjelder for cirka 160.000 tilsatte i det statlige tariffområdet. Denne statistikken må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for staten da disse også blant annet inkluderer helseforetakene. 

Det totale sykefraværet (egen- og legemeldt) for 4. kvartal 2022 blant statens arbeidstakere var på 5,38 prosent. Det er en oppgang på 1,09 prosentpoeng sammenliknet med kvartalet før, og det er 0,13 prosentpoeng høyere sammenliknet med 4. kvartal 2021, da det totale fraværet var på 5,25 prosent. 

For 4. kvartal 2022 var det totale sykefraværet i arbeidslivet på 6,71 prosent. Sykefraværet i staten er stabilt lavere enn i arbeidslivet generelt.

Merk: SSB informerer om at det har skjedd endringer i tallene de sender over fra og med 1. kvartal 2022. De har også gjort endringer i tallene for 1. kvartal 2021. I tillegg vil skje oppdateringer av tallene for tidligere år høsten 2022. Les mer om dette hos SSB.

Sykefravær og betydningen av kjønn og alder

Generelt er sykefraværet for kvinner dobbelt så høyt som for menn, og sykefraværet øker med alderen. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.

Merk: I tabellen for departementene kan de prosentvise utslagene bli store fordi antallet ansatte er lavt. Hvis noen går ut i, eller kommer tilbake fra, langtidssykemelding kan det gi betydelige utslag. 

Ny måte for å beregne sykefraværet

SSB har endret måten å beregne sykefraværet på.

Den nye utregningsmåten gjør at sykefraværsresultatene vil skille seg fra tidligere. SSB leverer statistikk med ny utregningsmåte tilbake til 2018.

I forbindelse med SSBs endring i beregningsmåte presenterer også sykefraværet i staten på en ny måte. Målet er at det skal være lettere å sammenlikne resultatene på tvers av departementsområde, alder og kjønn. 

Sykefraværsstatistikk i staten fra tidligere år

Oppdatert: 1. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.