Statens sykefravær

Statens sykefravær er stabilt lavt, men har ikke samme synkende tendens som i arbeidslivet under ett.

 I det statlige tariffområdet ligger sykefraværet relativt stabilt på rundt fem prosent, men det har ikke samme synkende tendens som i arbeidslivet under ett.  IA-avtalen, som gjelder fra 2019-2022, har som mål at man i løpet av avtalens fire års varighet skal oppnå ti prosent reduksjon i sykefraværet totalt sammenliknet med 2018-nivå.

Sykefraværsstatistikk i staten

Sykefraværsstatistikken utarbeides pr. kvartal og gjelder for cirka 160.000 tilsatte i det statlige tariffområdet. Denne statistikken må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for staten da disse også blant annet inkluderer helseforetakene. 

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), har Fafo sett nærmere på årsaker til sykefravær i det statlige tariffområdet.

Tidligere rapporteringer på sykefravær i staten

Aktuelt om ledelse og sykefravær
Oppdatert: 6. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord