Avtale for utvidet overtid

Fremgangsmåte for å avtale utvidet overtid avhenger av hva slags rammer for overtid avtalen skal ha.

Fremgangsmåtes for å avtale utvidet overtid internt  

Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i en virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale utvidede rammer for overtidsarbeid.  

I staten er arbeidsgiver bundet av hovedtariffavtalene med LO Stat, YS stat, Unio og Akademikerne. Arbeidsgivere i staten kan derfor inngå avtale om utvidet overtid med tillitsvalgte (aml § 10-6(5)  

For å inngå en slik avtale, må arbeidstakerne ha sagt seg villig til å arbeide utvidet overtid. Det til forskjell for pålagt overtid etter aml §10-6(4) - jf aml § 10-6(7). Som arbeidsgiver må du dermed både inngå avtale med de tillitsvalgte og du må sikre deg at den ansatte er villig til å arbeide så mye overtid før det kan pålegges utvidet overtid.   

Eksempel på avtale for utvidet overtid

Fremgangsmåte for å søke departementet om ytterligere utvidet overtid   

Arbeidsmiljøloven åpner for at ledelsen og de tillitsvalgte i fellesskap kan søke om å utvide rammene for overtid ytterligere ut over det som kan avtales mellom partene internt. 

Som statlig virksomhet må dere sende søknad om å utvide rammene for overtid ytterligere til Kommunal- og moderniseringdepartemetet, som så tar opp saken med hovedsammenslutningene.   

 Det må framkomme av søknaden at partene i virksomheten er enige om at det skal søkes om ytterligere utvidede rammer.  

Oppdatert: 8. august 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord